Generalforsamling

Styret i ELSA Tromsø 2012/2013 innkaller med dette til generalforsamling (GF) onsdag 10. april 2013 kl. 12:15.Generalforsamlingen finner sted på UB 132.

På Generalforsamlingen vil styret i ELSA Tromsø legge frem sine semesterrapporter, regnskapet fra 2011/2012 vil bli gjennomgått og budsjettforslag for 2013/2014 legges frem.

Det er også tid for valg. Alle studenter ved Det juridiske fakultet kan stille til valg på samtlige verv. Har du spørsmål om vervene kan du ta kontakt med Marte Vik på marteavik@gmail.com eller 976 27 516.

Eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf vedtektenes § 9. Dersom du har forslag til endring av vedtekter eller lignende kan dette sendes til marteavik@gmail.com innen 27. mars 2013.

Dagsorden, semesterrapporter, regnskap,
budsjett, vedtektsendrings- og resolusjonsforslag vil være tilgjengelig på ELSA kontoret 3. april 2013.

Det serveres pizza og brus.

Studietur til New York

ELSA Tromsø arrangerer studietur til New York 20.-30.august 2013.

Det faglige opplegget for turen blir blant annet FN, NY supreme court criminal term, Wall street, law firms og NY Bar Assosiation.

Det vil også være et sosialt opplegg med felles middager på kveldene og muligheten til å se ulike severdigheter for de som ønsker det. Det er satt av tid til å oppleve New York for de som vil utforske «den store byen» med shopping og mange severdigheter.

12 deltakere får plass på studieturen. Dersom flere melder seg på blir det loddtrekning om plassene.

Påmeldingsfristen er 15.april 2013, og de påmeldte får beskjed om de får plass på turen eller ikke etter loddtrekningen 16.april. Påmeldingen er bindende og sendes på mail til: vpsc.tromso@elsa.no med navn, avdeling og mobilnr.

Betalingsfristen er 18.april 2013 og hver deltaker må betale inn en egenandel til ELSA Tromsø på 7500 kr som dekker flybilletter og overnatting. Egenandelen deles opp i depositum på 2500 kr som betales 18.april, 2500 kr som betales 15.mai og 2500 kr 15.juli.

Håper studentene ved det juridiske fakultetet i Tromsø finner turen interessant og melder seg på. Vi i S&C gleder oss til å arrangere studieturen!

Dersom du har spørsmål angående studieturen/påmelding/betaling: Ta kontakt med VP S&C ELSA Tromsø, Maren Charlotte Rydning Bø: vpsc.tromso@elsa.no eller maren.rydning.boe@gmail.com