Generalforsamling

Styret i ELSA Tromsø 2012/2013 innkaller med dette til generalforsamling (GF) onsdag 10. april 2013 kl. 12:15.Generalforsamlingen finner sted på UB 132.

På Generalforsamlingen vil styret i ELSA Tromsø legge frem sine semesterrapporter, regnskapet fra 2011/2012 vil bli gjennomgått og budsjettforslag for 2013/2014 legges frem.

Det er også tid for valg. Alle studenter ved Det juridiske fakultet kan stille til valg på samtlige verv. Har du spørsmål om vervene kan du ta kontakt med Marte Vik på marteavik@gmail.com eller 976 27 516.

Eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf vedtektenes § 9. Dersom du har forslag til endring av vedtekter eller lignende kan dette sendes til marteavik@gmail.com innen 27. mars 2013.

Dagsorden, semesterrapporter, regnskap,
budsjett, vedtektsendrings- og resolusjonsforslag vil være tilgjengelig på ELSA kontoret 3. april 2013.

Det serveres pizza og brus.