Hilsen fra en tidligere student

Kjære jusstudenter,

I anledning arbeidslivsdagen har jeg fått æren av å komme med noen velvalgte ord om mine erfaringer som jusstudent i møte med arbeidslivet. For meg var arbeidslivsdagen en unik mulighet til å bli kjent med arbeidsmarkedet og komme i kontakt med potensielle fremtidige arbeidsgivere. Dette er noe jeg vet mange andre studentgrupper misunner jusstudentene. Mitt råd til deg som jusstudent er derfor å bruke dagen aktivt til å lære mer om hvilke muligheter arbeidslivet kan by på etter endt studium.

Mange velger å studere juss på grunn av mulighetene studiet gir. Etter endt studium kan man begynne som advokatfullmektig i et privat advokatfirma, politifullmektig, dommerfullmektig, konsulent eller saksbehandler i offentlig sektor, og i tillegg finnes det en rekke ulike stillinger for jurister i det private næringsliv. Arbeidslivsdagen er en mulighet til å lære mer om hvilke arbeidsmuligheter som finnes i offentlig og privat sektor. Som jusstudent bør du benytte muligheten til å utforske dette mangfoldet.

Arbeidsgiverne som deltar på arbeidslivsdagen gjør dette for å komme i kontakt og bli kjent med studentene. Arbeidslivsdagen er en fin arena for både arbeidsgivere og studenter til å ha en uformell og hyggelig samtale om hvilke muligheter arbeidslivet tilbyr. Ikke være redd for å møte opp og ta kontakt med de ulike aktørene som deltar for å bli kjent med oss, og gi oss muligheten til å bli kjent med deg. Det er viktig å huske at de fleste av aktørene er representert av ansatte som har lengre erfaring som jusstudent enn som jurist. Som tidligere jusstudenter er vi vel kjent med at det er lett å bli nervøs i møte med representanter fra arbeidslivet. Det er dermed ingen grunn til å vegre seg fra å ta kontakt med noen av oss for å slå av en prat på arbeidslivsdagen.

Mange arbeidsgivere tilbyr kortere eller lengre engasjement, deltidsstillinger, sommerjobber eller traineeopphold til jusstudenter. Jeg hadde selv flere traineeopphold hos ulike forretningsadvokatfirmaer under studietiden. Som trainee for fikk jeg verdifull innsikt i hvordan arbeidshverdagen ville bli dersom jeg valgte å arbeide som advokatfullmektig. Jeg fikk mulighet til å anvende det jeg hadde lært på lesesalen på reelle problemstillinger, og gjennom god personlig oppfølgning opplevde jeg både faglig og personlig utvikling. Dette var også tilfellet for flere av mine studievenner.

Et vellykket traineeopphold kan føre til tilbud om nytt traineeopphold, masterskriveplass og/eller tilbud om fast ansettelse etter endt studium. Jeg fikk selv tilbud om fast ansettelse hos Thommessen ett halvt år før jeg var ferdig utdannet. Mine erfaringer som trainee hos Thommessen og andre advokatfirmaer var avgjørende for at jeg kunne føle meg trygg på at dette var det riktige karrierevalget for meg. Etter å ha jobbet i Thommessen i snart tre år kan er jeg stadig fornøyd med valget jeg tok.

Det beste med å jobbe som advokatfullmektig er at jeg har en interessant, variert og ikke minst utfordrende arbeidshverdag. Jeg arbeider hovedsakelig med kjøp, salg og omorganisering av virksomheter innen fornybarsektoren. Dette er normalt store prosjekter som krever tverrfaglig fagkunnskap. Vi jobber som regel i større team som er tilpasset det enkelte prosjektet og samarbeid blir en sentral del av arbeidshverdagen. Som advokatfullmektig finner jeg mye inspirasjon i å kunne jobbe med og lære av erfarne kollegaer som jevnlig blir anerkjent som blant de beste innenfor sine bransjeområder.

Det å være advokatfullmektig i et større forretningsadvokatfirma er ingen «åtte til fire-jobb». For å lykkes kreves det innsats og hardt arbeid. Min erfaring er imidlertid at dette også er tilfellet for mange av de andre arbeidsplassene som tilbys nyutdannede jusstudenter i offentlig og privat sektor. Med mye tid tilbrakt på jobb, er et godt arbeidsmiljø en helt avgjørende faktor for min trivsel i hverdagen. I tillegg er det viktig å vite at jeg har en arbeidsgiver som gir meg kontinuerlig faglig oppfølgning og veiledning med hensyn til min karriereutvikling.

Arbeidslivsdagen ble for meg inngangen til arbeidslivet. Mitt råd til deg som jusstudent er derfor å bruke dagen for alt den er verdt. Og hvem vet – kanskje jeg i fremtiden får glede av å ha deg som min kollega?

Vi ses på arbeidslivsdagen 2019!

 

MORTEN COWARD LINDSTAD

Advokatfullmektig, Thommessen