ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2018 er unnagjort!

 

Av: Bjørn Aslak Juliussen, director for Prosedyrekonkurransen.

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Dommerpanelet i finalen bestod av:

Jørn Normann, partner og advokat i advokatfirmaet Rønning-Hansen.

Espen Johannessen, partner i advokatfirmaet SANDS Steenstrup Stordrange.

Sidsel Sund Olsen, dommer i Nord Troms tingrett

Lena Lauritsen Bendiksen, dekan ved det juridiske fakultet, UiT.

Jens Edvin Skoghøy, professor ved det juridiske fakultet, UiT. I tradisjon tro var Skoghøy rettens formann.

De to deltagerlagene prosederte i auditorium 1 på UiT fredag 26. oktober. Saksøker, foreningen for Løkfjordens venner, var representert ved Sylvia Helene Lind og Ingrid Johansen fra 2. avdeling, mens saksøkte, Staten ved Klima- og miljødepartementet, var representert ved prosessfullmektiger Benedicte Røed Gjertsen og Tonje Eikaas Nygård – begge fra 2. avdeling. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen.

 

 

 

 

 

 

 

Dommerpanelet kom til et enstemmig resultat, og det var saksøkerlaget som stakk av med seieren. Sylvia Helene Lind og Ingrid Johansen vant 15 000 kroner og representerer det juridiske fakultet, UiT i den nasjonale finalen som arrangeres på nyåret.

Det var imidlertid Benedicte Røed Gjertsen som ble utmerket med den individuelle utmerkelsen, «Beste prosederer».

På kvelden ble det i tradisjon tro arrangert bankett for deltagerlag, finaledommerne og andre bidragsytere på Compagniet. Det var en stor suksess.

Tusen takk til alle som har bidratt til årets konkurranse! Takk til jurister fra næringslivet og ved det juridiske fakultet, UiT, som har stilt opp som dommere til de muntlige rundene. Vi setter stor pris på jurister som har bidratt med faktum til de enkelte rundene. Vi ønsker i tillegg å rette en stor takk til alle veiledere i årets prosedyrekonkurranse. Deres frivillige innsats setter både deltagerlagene og vi i ELSA Tromsø stor pris på. Gratulerer til veilederne Ida Haro, advokatfullmektig i SANDS, og Anna-Maria Feodoroff, advokatfullmektig i Haagensen & Bakkelund AS, for å ha deres deltagerlag i årets finale.

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen.