Intervju med Hjort-advokat Daniel B. Ingebrigtsen

Hvor jobber du nå og hva holder du på med?
Jeg jobber som advokat i kontrakts- og entrepriseavdelingen hos Advokatfirmaet Hjort. Som advokat jobber jeg mye med prosess og rådgivning innen kontraktsrettsfeltet. Jeg har alltid likt kontraktsrett så det var naturlig for meg å jobbe med det også etter studiet.

Når deltok du i ELSAs prosedyrekonkurranse og hvor langt kom du?
Jeg deltok i prosedyrekonkurransen i 2011 i Tromsø og 2012 i Bergen. Vi vant både den lokale og den nasjonale finalen. Temaet i den nasjonale finalen var plain packaging av tobakksprodukter. Det var et interessant og aktuelt tema, særlig i retrospekt når det nå viser seg at plain packaging blir innført i Norge.

På hvilken måte føler du prosedyrekonkurransen hjalp deg videre på studiet?
Prosedyrekonkurransen var nyttig på mange ulike måter. I hovedsak var det en positiv erfaring å lære seg «å snakke juss», og ikke minst å bli tryggere på å fremføre noe muntlig. Dette var nyttig både til eksamen og til arbeidslivet etter studiet. Mye av advokathverdagen foregår muntlig, enten det er telefoner, møter, eller i rettssalen.

Ved å delta i prosedyrekonkurransen ble jeg mer oppmerksom på hvordan jeg formidlet jussen, herunder juridisk metode og det å skrive et enkelt og lettfattelig språk. Jusstudenter skriver ofte tungt og arkaisk, gjerne fordi man tror det vil gi uttelling på eksamen. Min erfaring er at karakterene gikk opp i takt med at jeg lærte meg å skrive enklere og mer kortfattet i løpet av konkurransen.

Jeg fikk også god innføring i prosedyre og advokatbransjen generelt gjennom veilederen vår som ga oss mange gode tips til hvordan vi best skulle forberede og gjennomføre en rettssak. Vi lærte også hvordan vi skulle utforme prosedyremanus, disposisjon til dommerne, juridisk utdrag, kostnadsoppgave osv. Vi fikk også gode individuelle tilbakemeldinger på fremføring, juss og metode fra dommerpanelet.

Har du noen råd å gi studenter som vurderer å melde seg på ELSAs prosedyrekonkurranse?
Dere har absolutt ingenting å tape på å melde dere på prosedyrekonkurransen! Mange har den misoppfatning at ved å bruke tid på prosedyrekonkurransen risikerer man å gjøre det dårligere på eksamen. Her hadde jeg motsatt erfaring. Ved å delta i konkurransen blir du mer bevisst på hvordan du formidler juss, og får et bevisst forhold til juridisk metode. Dette gav meg god uttelling da jeg skulle opp til eksamen på vårsemesteret. Det var også en morsom opplevelse som jeg fortsatt husker den dag i dag.