Generalforsamling vår 2015

Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7.

 

Generalforsamlingen avholdes i Auditorium 3, onsdag 8. april kl. 14.00.

 

DU kan stille til valg som President, Generalsekretær, Økonomiansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Vice President of Academic Activities, Vice President of Seminars & Conferences og Vice President of Student Trainee Exchange Programme.

 

Vi har også følgende directorstillinger:

Arbeidslivsdagen, prosedyrekonkurransen, forhandlingskonkurransen, studieturer og social director.

 

På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og økonomiansvarlig vil legge frem forslag til budsjett for neste styreperiode og regnskap. Det skal velges revisor og eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over.

 

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf. vedtektens § 9.

 

Dagsorden vil være tilgjengelig onsdag 1. April på Facebook og på våre hjemmesider.

 

Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om vervene og hvordan det er å sitte i styret til ELSA Tromsø.

Henvendelser kan rettes til secgen.tromso@elsa.no.

 

Med vennlig hilsen

Styret i ELSA Tromsø 2014/2015

Vedlagt ligger innkallingen samt vedtektene som omhandler generalforsamlingen og dagsorden.

Innkalling til Generalforsamling 8. April

Dagsorden

 

Vår hovedsamarbeidspartner er Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA