Generalforsamling

På vegne av styret i ELSA Tromsø 2013/2014 er det en glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes § 7, 1. ledd.

Generalforsamlingen avholdes mandag 4.november 2013 på møterommet 2.128 (v ELSA-kontoret) kl 12.15-14.00.

På Generalforsamlingen vil styret i ELSA Tromsø legge frem sine semesterrapporter, og økonomiansvarlig Andreas Ryan vil legge frem foreløpig budsjett og regnskap.

Eventuelle vedtektsendringer skal også stemmes over.

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf. vedtektenes § 9.

 

Dagsorden vil være tilgjengelig på mail 28.oktober. Henvendelser sendes til secgen.tromso@elsa.no.

 

Med vennlig hilsen

Styret i ELSA Tromsø 2013/2014