Generalforsamling våren 2024

ELSA Tromsø innkaller herved til generalforsamling for vårsemesteret, jf. vedtektenes § 2-9. Generalforsamlingen holdes i tråd med vedtektenes § 2-3, og innkallingen publiseres i tråd med vedtektenes § 2-4.

Generalforsamlingen vil finne sted i Teorifagsbygget-Hus 6 Auditorium 3, 14. mars klokken 12:15.

Å møte på generalforsamlingen er en flott mulighet for å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre styremedlemmer og de ulike aktivitetene vi tilbyr!

Under vårens generalforsamling skal vi gjennomgå styremedlemmenes semesterrapporter, godkjenne budsjett og regnskap og sist men ikke minst avholde valg for neste styreperiodes vervholdere!

Underveis vil det også bli servert pizza og brus, samt loddet ut kule premier på slutten!

Alle jusstudenter ved UiT er automatisk medlem av ELSA Tromsø og har dermed stemme-, forslags- og talerett under generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5.

Saksdokumentene (GF-pakken) vil publiseres en uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4. 

Fristen for å sende inn motivasjonsbrev er satt til 6. mars klokken 23:59.

Dersom dere skulle ha noen andre spørsmål om generalforsamlingen, skal disse sendes til secgen.tromso@no.elsa.org.

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen,

Styret i ELSA Tromsø 2023/2024

Vår hovedsamarbeidspartner er SANDS!

Vedlegg:

GF-pakken: