Generalforsamling høsten 2023

ELSA Tromsø innkaller herved til høstens generalforsamling, som vil finne sted torsdag 30. november klokken 12:30 på rom 4.213.

Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3, og innkallingen følger i tråd med vedtektenes § 2-4.

Å møte på Generalforsamlingen er en god mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre dyktige styremedlemmer og hva vi gjør.

Under høstens generalforsamling skal vi gjennomgå styremedlemmenes semesterrapporter og behandle budsjett- og regnskap. Under denne høstens generalforsamling skal vi også formelt stemme inn vervene Secretary General, Vice President for Professional Development og Director for Seminar & Aktuelt.

Generalforsamlingen er ELSA Tromsøs høyeste organ, og generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall. Hvert enkelt styremedlem velges ved hemmelig votering, jf. vedtektenes § 2-6.

Alle jusstudenter ved UiT er medlemmer av ELSA Tromsø. Alle medlemmer av ELSA Tromsø har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5.

Som medlem av ELSA Tromsø kan du altså komme med forslag til hvilke saker som skal tas opp, eller eventuelle forslag til endringer i ELSA Tromsøs vedtekter eller arbeidsregler. Eventuelle forslag må være sendt til secgen.tromso@no.elsa.org innen onsdag 22. november klokken 23:59.

Dagsorden skal publiseres én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4. GF-pakken vil bli publisert senest én uke før generalforsamlingen.

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen, styret i ELSA Tromsø 23/24

Link til GF-pakken:

Vår hovedsamarbeidspartner er SANDS