Forhandlingskonkurransen 2023

FORHANDLINGSKONKURRANSEN 2023
Det er kun et fåtall av juridiske konflikter som ender i retten, og forhandlinger er en del av
hverdagen til jurister. I Forhandlingskonkurransen vil ikke deltakerne prøves i juridisk metode,
men i forhandlingsteknikk.
Konkurransen gir dermed en god mulighet til å øve seg på en yrkesrelevant situasjon, som i liten
grad ellers er tilgjengelig i løpet av studiet.
Det innebærer dessuten at studenter stiller med like utgangspunkt på tvers av avdelingene.
 
Gjennomføringen av årets konkurranse:
De tre rundene av Forhandlingskonkurransen skal avholdes 3., 10. og 24. februar 2023.
Det vil i forkant av konkurransen arrangeres et kurs i forhandlingsteknikk av Anna Nylund. Kurset
er ment til å gi et innblikk i forhandlinger, og vil være god forberedelse til konkurransen. Kurset
skal avholdes 20. januar. Påmeldingen til konkurransen åpner rett etter kurset.

Konkurransens gang:
Forhandlingskonkurransen er en konkurranse i forhandlingsteknikk der to og to lag møter
hverandre for å forhandle frem en avtale. Konkurransen har tre runder: kvartfinale, semifinale og
finale. For hver runde av konkurransen vil lagene som møtes representere en part i en tvist. De to
første rundene holdes bak lukkede dører, altså uten publikum, mens det er åpent for publikum i
finalerunden.
I forkant av forhandlingene får lagene tildelt et dokument med felles informasjon, og et
dokument med konfidensiell informasjon for sin part. Dermed vil det kunne komme frem
uventede opplysninger under forhandlingsrunden, som vil utfordre deltakernes evne til å tenke
raskt i forhandlingssituasjon.
Forberedelsestiden varierer fra runde til runde. I kvartfinalen har lagene 2 timer til forberedelse, i
semifinalen har de 3 timer forberedelsetid, mens finalelagene får faktum 1 uke før finalen. Alle
deltakende lag får en veileder under forberedelsene til konkurransen.
Hver runde består av før-forhandling, hvor lagene representerer sine strategier for dommerne.
Deretter er det 60 minutter åpen forhandling. Lagene har mulighet til å trekke seg tilbake for
interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter avtale med motpart.
Etter forhandlingene trekker dommerne seg tilbake for å vurdere lagene. Etter at dommerne har
vurdert lagene, gir de hvert lag en tilbakemelding i 10-15 minutter.
De fire beste lagene fra første runde går videre til andre runde, og vinnerne av forhandlingene i
andre runde går videre til finalerunden. Laget som vinner finalen av den lokale
forhandlingskonkurransen går videre til å delta i den nasjonale konkurransen.

Veien videre
I tillegg til erfaring, premier, heder og ære, er også ELSA-forbindelser i internasjonal
sammenheng en god grunn til deltakelse. Vinnerlaget av den nasjonale konkurransen får
anledning til å delta i den internasjonale konkurransen, The international Negotiation
Competition (INC). INC setter fokus på forhandlingsteknikk i forbindelse med internasjonale
transaksjoner og tvister. Vinnerne av den nasjonale konkurransen får mulighet til å reise til
spennende steder. I 2019 ble for eksempel INC avholdt i Tokyo.

Ta gjerne kontakt med Director for Forhandlingskonkurransen, Henriette Myreng Mikalsen på
mail: forhandlingskonkurransen.tromso@no.elsa.org, for mer informasjon eller ved spørsmål.