Manuduksjon i obligasjonsrett med SANDS

Idag avholder ELSA Tromsø manuduksjon i obligasjonsrett med Torbjørn Ingebrigtsen Grødahl og Espen Johannessen fra SANDS.

Klikk her for å se presentasjonen