STILLINGSUTLYSNING – ELSA TROMSØ

S&C Seminars & Conferences –        

S&C er et av ELSAs tre nøkkelområder, og omhandler konferanser, seminar, forelesninger, manduksjoner, debatter, delegasjoner og studieturer i regi av ELSA Tromsø.

Mer info om S&C; https://elsa.no/tromso/aktiviteter/sc/

Nå skal det opprettes en «Seminar & Aktuelt» gruppe under S&C, som har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av det faglige påfyllet vi tilbyr studentene, og vi håper at du vil søke!

I denne gruppen er det behov for følgende stillinger; (les stillingsbeskrivelse for detaljert info)

  • Director (Leder) for Seminar og Aktueltgruppen
  • Nestleder, Seminar og Aktueltgruppen
  • Fagansvarlige – 3-6 stillinger.

 

Å være aktivt medlem i ELSA er kjempesosialt, lærerikt, og gir deg mange muligheter som jusstudent. Det som er spennende med S&C er at man ikke er låst til bare en ting, oppgavene er vidstrekkende, og man kan komme med helt nye ideer for å bidra til bedre fagmiljø for jusstudentene. Formålet med å opprette denne «Seminar og aktuelt-gruppen» under S&C er nettopp at flere hoder gir bedre ideer, i et verv hvor det er mange muligheter og få begrensninger!

Alle vervene samarbeider og følges opp av overordnet ansvarlig, Vice President S&C.

Du får også personlig attest fra Vice President S&C ved endt styreperiode, som ser bra ut på CV’en. I tillegg er det sosialt, du blir kjent med andre aktive Elsa medlemmer og er en perfekt mulighet for deg som vil bli mer engasjert i Elsa, og kanskje tenker å søke til styret neste år?

 

Alle aktive medlemmer i Elsa har også muligheten til å bli med på Landsmøte med alle lokalgruppene i Elsa Norge, samt internasjonale møter rundt i Europa med lokale, nasjonale og internasjonale Elsa-grupper og styrer, dette er kjempespennende og givende både sosialt og faglig.

 

Send en kort søknad med informasjon om deg selv, hvilken stilling du søker på (les stillingsbeskrivelse) til vpsc.tromso@elsa.no . Søknadsfrist 4.oktober 23:59.

Bare ta kontakt ved spørsmål!

 

Seminar- og aktueltgruppen (S&C) – Stillingsbeskrivelser

Søknadsfrist: 4. oktober 23:59.

 

Leder – Seminar og Aktuelt (S&C): Har det overordnede ansvaret for gruppens arrangementer. Ansvarlig for å lede møter med resten av planleggingsgruppa, samt sende ut agenda i forkant av møtet. Leder må sørge for at gruppen får i gang diskusjoner og idemyldring og at det blir laget en plan gjennom året. Leder og nestleder sammen bestemmer hvem som skal være ansvarlig for de forskjellige arrangementene. Hvert arrangement må ha en (eller flere) ansvarlige. Leder skal være tilgjengelig for gruppen hele veien, samt sjekke at ting blir gjort. Dette har dere primært møtene til, men det kan være nødvendig å ta kontakt utenom møtene. Leder skal være oppmuntrende og motiverende overfor gruppens aktive medlemmer, samt jobbe med rekruttering underveis i året. Lederen har også det overordnet ansvaret for gruppens økonomiske situasjon. Må også rapportere løpende til Vice President S&C om gruppens aktiviteter. Ta kontakt med vpsc.tromso@elsa.no ved spørsmål.

 

Nestleder – Seminar og Aktueltgruppen (S&C): Nestleder skal assistere leder der det er nødvendig. Arbeidsfordelingen innad bestemmer de sammen. Lede møtene dersom leder ikke har mulighet til å komme. Nestleder er ansvarlig for det sosiale i gruppen; arrangering av middag, vors osv. Nestleder kan være ansvarlig for arrangementer dersom det er ønskelig. Ta kontakt med vpsc.tromso@elsa.no ved spørsmål.

 

Faglig ansvarlig – 3-6 stillinger – Seminar og Aktueltgruppen (S&C):

Faglig ansvarlig har ansvar for å arrangere faglige arrangementer, som forelesninger, debatter, seminarer, juridisk fagbad, besøk til institusjoner m.m. De faglige ansvarlige har sammen ansvaret for planleggingsprosessen (tidspunkt, dato, tema) og det praktiske rundt arrangementene (ta imot påmeldinger, oppmøte). Den ansvarlige må holde resten av gruppen oppdatert og for øvrig fungere som et aktivt medlem av gruppen, samt møte opp og bidra på de ulike arrangementene.  De ansvarlige blir gruppens ansikt utad, og kan fordele seg imellom hvem som har ansvar for å bidra på de ulike arrangementene, stå på stands, forberede informasjon og liknende. Ta kontakt med vpsc.tromso@elsa.no ved spørsmål.

Intervju med Trond Walmsnæss Wehn, tidligere vinner av regional Prosedyrekonkurranse

Trond Walmsnæss Wehn, Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Deltaker i ELSA nasjonale prosedyrekonkurranse i 2007.

Hvor jobber du nå og hva holder du på med?

Jeg jobber med personskaderett, hovedsakelig med spørsmål om erstatningsutmåling etter ulykker, vold, feiloperasjoner mv. Det innebærer at man til enhver tid håndterer mange saker og at man jevnlig går i retten.

På hvilken måte føler du at prosedyrekonkurransen hjalp deg videre på studiet?

Prosedyrekonkurransen ga meg trening i å finne de gode juridiske argumentene i et faktum, og den lærte å meg å presentere argumentene på en muntlig og god måte. Særlig lærte jeg betydningen av en god disposisjon og stikkord i manus. Det var flott å få tett oppfølgning fra en erfaren advokat i et stort firma som tok seg tid til å høre våre prøveprosedyrer igjen og igjen. Min faglig sett morsomste måned på jussen! Og den åpnet for praksisopphold senere, som igjen åpnet nye dører.

Anbefaler du studentene å melde seg på ELSAs prosedyrekonkurranse?

Ja.

 

 

 

Påmelding til ELSA Tromsøs undergrupper.