ELSA Tromsø lyser ut flere stillinger!

ELSA Tromsø lyser ut flere stillinger innen Marketing og Academic Activities. Søknadsfristen er 6.november og alle søknader sendes til mail-adressene oppgitt under hver stilling. Dette er en super mulighet for alle som ønsker å engasjere seg mer i ELSA og ønsker noe juss-relatert å drive med ved siden av studiet. Arbeidet ELSA driver med er gøy og lærerikt, så vi oppfordrer alle til å søke.


1. Markedsføringsassistent    

Som markedsføringsassistent  er  din  jobb  å  bistå VP Marketing med  markedsføringen  av  ELSA Tromsø. I løpet av hvert år arrangeres det mange arrangementer i regi av ELSA. Markedsføringen er veldig viktig for å få studentene og andre til å se hva vi driver med og hvordan de kan delta på det vi arrangerer. Som assistent vil dine hovedoppgaver være å hjelpe markedsføringsansvarlig med det som måtte behøves.
Arbeidsoppgavene vil innebære å

 • Oppdatere Instagrambrukeren til ELSA Tromsø under arrangementer(live-reporting)
 • Hjelpe til med distribusjon av markedsføringsmateriale
 • Hente markedsføringsmateriell fra Informasjonen
 • Komme med ideer og ta del i diskusjon om hvordan vi kan markedsføre ELSA Tromsø på best mulig måte

Om du har erfaring med foto/design er dette flott, men ikke noe krav. Eventuell nødvendig opplæring vil bli gitt. Om du har nærmere spørsmål om stillingen ta kontakt med Ingvild Olsen Gaarden på marketing.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.

 

2. Organisatorisk ansvarlig ved Forhandlingskonkurransen
Arbeidsoppgaver vil innebære å

 • Støtte opp om organiseringsprosessen med hovedfokus på selve gjennomføringen av konkurransen

3. Markedsføringsansvarlig ved Forhandlingskonkurransen
Arbeidsoppgaver vil innebære å

 • Støtte opp og utarbeide markedsføringsplan. Arbeide med smarte løsninger for markedsføring av konkurransen i fokus»

Begge stillinger jobber generelt med forhandlingskonkurransen men har hvert sitt hovedfokusfelt. For nærmere spørsmål om stillingene ta kontakt med Jørgen Bunk Olsen på directorfk.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.

 

4. Personlig assistent for Director for Prosedyrekonkurransen
Det opprettes en understilling i forbindelse med ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse. Personen vil bistå Director for Prosedyrekonkurransen med promotering av konkurranse og det organisatoriske arbeidet knyttet til gjennomføring av konkurransen. Ettersom prosedyrekonkurransen for studieåret 2017/18 er gjennomført, vil vervet by på begrenset med arbeid. Det vil i all hovedsak bli jobbet med å organisere neste års prosedyrekonkurranse. Stillingen vil være aktuell for den som

 • Ønsker å få et nærmere innblikk i alt arbeidet som ligger bak prosedyrekonkurransen og generelt om ELSA Tromsø.
 • Vurderer å stille til verv i ELSA Tromsø på generalforsamling til studieåret 2018/19.
 • Bidra i forberedelsene til neste års prosedyrekonkurranse.

Hva ser vi etter?

 • En som jobber godt sammen med andre.
 • Er lysten på å bli bedre kjent med styret i ELSA Tromsø og det arbeidet vi gjør.
 • Er strukturert i sitt arbeid.

Spørsmål om stillingen sendes til Bendik Midtkandal på directorpk.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.


5. Ansvarlig for ALD magasinet (AA)

ALD magasinet inneholder annonser fra en del av aktørene som deltar på ALD, og ulike innlegg. Som ansvarlig for dette magasinet vil mesteparten av jobben være å finne personer som kan skrive innleggene.

6. Standansvarlig på ALD (AA)

 1. Personen som er standansvarlig vil ha hovedansvaret for å planlegge hvor standene skal stå, og se til at dette gjennomføres på selve dagen. Dette inkluderer også intervjurommene.

Ved spørsmål om ALD-stillingene ta kontakt med Sigrid Haanes Marton på ald.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.

ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2017 er unnagjort!

Av: Bendik Midtkandal, Director for Prosedyrekonkurransen 

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Dommerpanelet i finalen bestod av:

 • Jørn Normann, partner og advokat i advokatfirmaet Rønning-Hansen.
 • Kristine Alteren, advokat i advokatfirmaet SANDS Steenstrup Stordrange.
 • Arild O. Eidesen, lagmann i Hålogaland Lagmannsrett.
 • Lena Lauritsen Bendiksen, professor ved det juridiske fakultet, UiT.
 • Jens Edvin Skoghøy, professor ved det juridiske fakultet, UiT. I tradisjon tro var Skoghøy rettens formann.

De to deltagerlagene prosederte i auditorium 2 på UiT fredag 27. oktober. Saksøker var representert ved Marcus Nicolay Lyngstad fra 3. avdeling, mens saksøktes prosessfullmektiger var Tuva Kriznik Sørensen og Vetle Seierstad – begge fra 2. avdeling. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen.

Dommerpanelet var uenig om hvem som skulle stikke av ved seieren i årets prosedyrekonkurranse (dissens 3-2), men det var Marcus Nicolay Lyngstad som trakk det lengste strået. Lyngstad stakk av med kr. 15 000 i premier, samt muligheten til å ta et spesialfag i prosedyre på 5. avdeling. Vi ønsker også vinneren lykke til i den nasjonale finalen i prosedyrekonkurransen som avholdes utpå nyåret.

Det var imidlertid Vetle Seierstad som stakk av med den individuelle utmerkelsen «Beste prosederer»; gratulerer!

På kvelden ble det i tradisjon tro arrangert bankett for deltagerlag, hovedsponsor SANDS og finaledommerne på Compagniet. Det var en stor suksess.

Tusen takk til alle som har bidratt til årets konkurranse! Takk til jurister fra næringslivet og ved det juridiske fakultet, UiT, som har stilt opp som dommere til de muntlige rundene. Vi setter stor pris på jurister som har bidratt med faktum til de enkelte rundene. Vi ønsker i tillegg å rette en stor takk til alle veiledere i årets prosedyrekonkurranse. Deres frivillige innsats setter både deltagerlagene og vi i ELSA Tromsø stor pris på. Gratulerer til veilederne Tord Pedersen, universitetslektor ved UiT, og Risten Inga Henriksen, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bakke, for å ha deres deltagerlag i årets finale. ?

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen. I tillegg setter vi pris på de bøker Akademika ga oss til loddtrekning.