Vil du bli aktivt medlem i ELSA Tromsø?

 

Dersom du ønsker å engasjere deg i ELSA Tromsø – men ikke hadde mulighet til å komme på informasjonsmøtet vårt i går – fortvil ikke!
Her kommer litt informasjon om de forskjellige undergruppene, samt et påmeldingsskjema hvor du kan melde deg inn som aktivt medlem i ELSA Tromsø.

 

Academic Activities (AA):

Undergruppen Academic Activities jobber med å gi studentene en mer praktisk tilnærming til jussen. Som aktivt medlem vil du få muligheten til å hjelpe til med organiseringen og gjennomføringen av blant annet prosedyrekonkurransen, forhandlingskonkurransen og arbeidslivsdagen.

På høstsemesteret er det stort fokus på prosedyrekonkurransen, hvor man får et innblikk i hvordan advokatyrket utspiller seg i rettsalen. Vårsemesteret starter med Arbeidslivsdagen. Her kan man virkelig knytte kontakter med potensielle arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor. Forhandlingskonkurransen gir ett innblikk i det innledende arbeidet i en sak, hvor de fleste tvister løses.

Som medlem i Academic Activities vil du være en del av en stor gruppe av studenter på tvers av avdelingene. Det er stort fokus på det faglige, men det er også svært lærerikt og sosialt.

Meld deg inn i undergruppen AA i dag!

Ta kontakt med VP AA Stian Jakobsen Reitan på Facebook eller mail vpaa.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.

 

Seminars & Conferences (S&C):

Ved å være med i S&C blir du kjent med flere jusstudenter på tvers av avdelingene mens du bidrar til læring på fakultetet, herunder:

–        Arrangere seminarer, konferanser, forelesninger og manduksjoner

–        Arrangere Legal English kurs

–        Arrangere Juridisk fagbad

–        Promotere «Go International» i samarbeid med STEP

Ta kontakt med VP S&C Kristine Lovise Simonsen på Facebook eller mail vpsc.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.

 

Studieturer:

Undergruppen Studieturer arrangerer to studieturer hvert studieår, en kort på høstsemesteret og en lang på vårsemesteret.

Den korte studieturen er fulltegnet, og det er allerede opprettet en planleggingsgruppe.

Dersom du ønsker å melde deg som aktivt medlem i Studietur-undergruppen, vil du få muligheten til å være med å planlegge den lange studieturen. Du vil da få være med på å bestemme hvor turen skal gå, samt planlegge det faglige programmet for turen. I tillegg til dette har den gruppen som arrangerer studieturen førsteretten til 1/3 av plassene på turen.

Å melde deg inn i denne gruppen vil derfor gi deg en gylden mulighet til å få være med på studieturen. Det er i tillegg utrolig gøy å få muligheten til å planlegge hva som skal foregå på turen.

Ta kontakt med Diretor for studieturer Fredrik Stenstrøm på Facebook eller mail studieturer.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.

 

STEP:

STEP står for Student Trainee Exchange Programme og er et av tre nøkkelområder i ELSA.

Vi jobber med å få ulike aktører i Nord-Norge til å tilby traineestillinger til jusstudenter og nyutdannede jurister fra utlandet, samt videreformidle alle de spennende mulighetene jusstudentene i Tromsø har til å reise på traineeopphold.

I løpet av året har vi to ”Step-sykluser” hvor vi skal igjennom en job hunting periode og en student hunting periode. Job hunting er hoveddelen i syklusen hvor vi skal prøve å organisere og få tak i mulige traineeships. Job Hunting perioden er allerede I gang og jeg trenger hjelp av dere til å finne gode og spennende traineeships I hele Nord-Norge. To ganger i året blir en rekke traineeships publisert i ELSA og da vil oppgaven være å vise jusstudentene i Tromsø hvilke muligheter de har for å være trainee gjennom ELSA i utlandet.

Å være aktiv i STEP gir deg mulighet til å knytte kontakter i arbeidslivet og i tillegg vil du få god innsikt i hvilke muligheter du har til å reise på traineeopphold i utlandet.

Ta kontakt med VP STEP Tiril Adelsten Rydningen på Facebook eller mail vpstep.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.

 

 

Social:
Social er undergruppen som har ansvar for å arrangere sosiale arrangementer både for styret, aktive medlemmer og resten av studentene på fakultetet.

I løpet av året arrangerer vi forskjellige sosiale arrangementer, i hovedsak quizer og fester.

Som aktivt medlem i Social-gruppen vil du få muligheten til å være med på planleggingen og organiseringen av alt det sosiale ELSA Tromsø tilbyr jusstudentene. Det er også en gylden mulighet til å bli godt kjent med studenter på tvers av avdelingene.

Ta kontakt med Social Diretor Maja Yttermo på Facebook eller mail social.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.

 

Vi i ELSA Tromsø ser frem til et innholdsrikt og morsomt år med alle aktive medlemmer – hvor vi skal sørge for å arrangert mye spennende for studentene på Det juridiske fakultet, UiT!