Generalforsamling 24. november

Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes §7, 1. ledd.

Generalforsamlingen avholdes mandag 24. november 2014, kl. 16.00 på rom 4.213

Innholdet i GF-pakken skal være tilgjengelig for alle én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 7, 3. ledd. 

GF-pakken: GF-pakken 24. nov H14På Generalforsamlingen vil styret i ELSA Tromsø legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Marit Jørgensen Hauge vil legge frem foreløpig budsjett og regnskap. Det skal velges revisor og eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over. 

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf. vedtektenes § 9.

Henvendelser sendes til secgen.tromso@elsa.no.

Det vil bli servert pizza.

Med vennlig hilsen
Styret i ELSA Tromsø
2014/2015

Vår hovedsamarbeidspartner er Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA