1. runde av prosedyrekonkurransen

Endelig står ELSA Tromsøs årlige prosedyrekonkurranse for tur. Konkurransen har blitt et fast innslag gjennom høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor komplisert materiell jus, prosedyreteknikk og deltakernes evner til å overbevise dommerne står i fokus. Åtte lag har gjennom to harde uker forberedt sin prosedyre og det skal i dag avgjøres hvilke fire lag som går videre til semifinalen.

Det har vært stor interesse for årets prosedyrekonkurranse, noe vi som arrangør er svært takknemlige for. Årets konkurranse i stor grad en videreføring av arbeidet gjort av tidligere arrangører. Vi er svært takknemlige for arbeidet fjorårets ansvarlige, Kjetil Rikardsen og Ørjan Walseth, har gjort. Dette har gitt oss det beste utgangspunkt for at også årets konkurranse skal avvikles på best mulig måte.

 Bak hver prosedyre vi får se i dag, ligger det timevis med hardt arbeid. Lagene består denne høsten av studenter fra 1.-3. avdeling, som i to uker har viet mesteparten av sin tid til arbeid med sin prosedyre. Lagene har under arbeidet fått kyndig veiledning av jurister fra det lokale næringsliv og fakultetet. Veilederne bidrar med sine erfaringer og kunnskaper slik at lagenes prosedyrer holder et høyere faglig nivå. Veilederne deltar frivillig og vi i ELSA Tromsø er evig takknemlig for deres bidrag.

 Dommerpanelet består videre av fakultetsansatte Kristine Korsnes og Kristian Rytter, samt advokat Hallvard Østgård. Vi ønsker å takke dommerne for å dedikere størstedelen av sin arbeidsdag til dette formålet. I tillegg stiller en rekke frivillige studenter på tvers av avdelingene opp for å bistå bak kulissene. Undergruppemedlemmenes innsats har vært avgjørende for avviklingen av arrangementet og disse fortjener en stor takk! Fra ELSA Tromsøs side har undertegnede det overordnede ansvar sammen med director for prosedyrekonkurransen, Sonja Lorentzen.

 Dagens vinnere går videre til andre runde den 16. oktober hvor en ny tvist skal avgjøres av et nytt dommerpanel. Faktum avsløres den 2. oktober og kan leses på vår nettside: https://elsa.no/tromso/faktum/

 ELSA Tromsø er stolte over å presentere årets prosedyrekonkurranse. Vi ønsker deltakerne lykke til med dagens runde!

Ingrid Skjelmo,

Vice President of Academic Activities

Programmet for dagen:

Kl. 09.00-10.00:
Saksøker ved Jørgen Bunk Olsen, Jens Finanger og Kristoffer Joel Høe møter saksøkte ved Randi Lind og Matias Hogne Kjerstad

Kl. 10.30-11.30:
Saksøker ved Kristin Brataas møter saksøkte ved Lars Kufaas

Kl. 12.30-13.30:
Saksøker ved Ailen Jeanette Odding, Arthana Asokumar og Evelyn Katrin Valøy møter saksøkte ved Tord Pedersen og Kari Anne Haugli

Kl. 14.00-15.00:
Saksøker ved Andreas Opstad, Ulv Greve og Øystein Richardsen møter saksøkte ved Hanna Aronsen, Mathilde Morel Daasvatn og Julie Charlotte Aaheim

 

Advokatforeningen_JPG1-300x87
LogoVert_CMYK