Hvor skal jeg bo?

ELSA gruppe i mottakerlandet hjelper til med det å finne et sted å bo, visum og andre nødvendigheter for traineen. Noen ganger stiller STEP-arbeidsgiver med et sted å bo.

Får jeg betalt for arbeidet?

De fleste STEP-arbeidsgivere utbetaler en mindre sum for oppholdet. Dersom stillingen er ulønnet, dekkes som regel kost og losji. Det er imidlertid viktig å huske at det virkelige utbyttet er erfaringen, språkforbedringen og kontaktene du knytter under oppholdet.

Hvilke utgifter knyttet til oppholdet må jeg selv dekke?

Flybilletten må du som oftest selv dekke, samme gjelder de daglige utgifter under oppholdet. I noen tilfeller er kost og losji dekket. Hvis man trenger visum til å reise til landet traineestillingen finner sted, må trainee dekke disse selv. Alt dette varierer, så vi anbefaler å sjekke informasjon om de konkrete traineestillinger du er interessert i.

Når utlyses traineestillingene?

Traineestilllingene utlyses top ganger per et studieår, datoer for utlysning varierer hvert år. Stillingsutlysningene finner du her: http://step.elsa.org/traineeships/

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 4 uker etter at traineestillingene er utlyst.

Hvordan får jeg vite om jeg har fått tilbud om en av stillingene jeg søkte på?

Ca 4 uker etter søknadsfristen publiseres resultatene på step.elsa.org (se under fanen «Selection results»). Den utvalgte trainee får i tillegg e-post fra ELSA International med informasjon om at man er valgt og prosessen videre. Det anbefales dermed å sjekke sin e–post med jevne mellomrom i denne perioden.

Hvor mange STEP-traineestillinger kan jeg søke på?

Du kan søke tre STEP-traineeship i samme runde. Det skrives ett motivasjonsbrev til hver av stillingene.

Hvordan velger jeg utdanningsnivå i søknadsskjemaet?

Undergraduate: Du går 1-3 studieår på jusstudiet.

Graduate: Du går 4-5 studieår.

Postgraduate: Du har fullført en Master i rettsvitenskap og studerer på et høyere nivå (doktorgrad).