Reisebrev fra London – av Marie Bakken

Sommeren 2019 hadde jeg et STEP-traineeship hos en organisasjon i London som tilbyr fri rettshjelp til beboere i bydelen Tower Hamlets; Island Advice Centre. De driver hovedsakelig med husleierett og velferdsrett. Jeg arbeidet med velferdsrett. Traineeshipet varte i 8 uker, og det var ubetalt, men jeg fikk refundert utgifter til mat og transport.

 

Jeg søkte fordi jeg ville kombinere opplevelsen å bo i utlandet med å skaffe meg relevant erfaring. Jeg ville også forbedre engelsken min, og London er en fantastisk by!

 

Jeg tar med meg mange verdifulle erfaringer fra traineeshipet. Jeg møtte mange klienter i vanskelig livssituasjoner. Arbeidet i seg selv var veldig givende, samtidig som jeg kjente på mye ansvar, ettersom mye av mitt arbeid bestod i å klage på forvaltningsvedtak på vegne av klientene – vedtak som har enormt stor betydning for dem det gjelder.

 

Arbeidsoppgavene jeg hadde som trainee var varierte og utfordrende. To ganger i uken hadde senteret drop-in-sessions, og da tok vi imot klienter, lyttet til hva de trengte hjelp til, ofte var det et vedtak som de mente var galt, andre ganger trengte de bare generell rådgivning, for eksempel om hvilke velferdsordninger de kunne ha krav på. Allerede etter to uker hadde jeg egne klienter, og læringskurven var bratt. Likevel var det veldig god oppfølging fra de ansatte, og det var lav terskel for å spørre om hjelp. Jeg lærte veldig mye om britisk velferdsrett, som jeg kanskje aldri kommer til å få bruk for, men det viktigste jeg lærte i løpet av oppholdet mitt var hvordan man møter klienter, og hvordan man gir råd og løser problemer i øyeblikket. Når vi ikke hadde klientmøter arbeidet vi med skriftlige «submissions» som ble levert til klageinstansen. I dette arbeidet fikk jeg virkelig utfordret min juridiske engelsk, og jeg fikk skrive selvstendig, men teksten ble alltid kontrollert og jeg fikk tilbakemelding på hvordan den kunne forbedres.

 

Det sosiale miljøet blant kollegene var veldig bra, både på kontoret, og utenom jobbsammenheng. Jeg er positivt overrasket over hvor god opplæring jeg fikk ettersom jeg bare skulle jobbe der i 8 uker.

 

Fun fact: Jeg fikk også være med organisasjonen da de deltok i London Legal Walk.