Søk styreverv i ELSA Oslo 2023/2024

Ønsker du et styreverv i verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter? ELSA Oslo trenger ni nye vervholdere for styreperioden 2023/2024!

Et styreverv i ELSA Oslo gir en unik mulighet til å bli del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Vi tilbyr unike internasjonale muligheter, erfaringer, og venner for livet! Dessuten får du organisatorisk erfaring og det lille ekstra til CV-en! På fakultetet i Oslo arrangerer vi blant annet prosedyrekonkurranse, studieturer, manuduksjoner, tilrettelegging av ELSAs traineeordning og ikke minst fadderuken for de internasjonale studentene!

Vervene

  • President (leder)
  • Secretary General (nestleder)
  • Treasurer (økonomiansvarlig)
  • Vice President for Marketing (markedsføringsansvarlig)
  • Vice President for Academic Activities (AA)
  • Vice President for Seminars & Conferences (S&C)
  • Vice President for Professional Development (PD)
  • Vice President for Human Rights (HR)
  • Vice President for Social (sosialansvarlig)

Klikk her for å lese mer om de ulike vervene!

Hvordan søke?

Send et kort motivasjonsbrev til president.oslo@no.elsa.org innen 19. mai kl 17. I brevet kan du kort fortelle om deg selv, motivasjonen din for å stille og hvorfor akkurat du passer til vervet. Det oppfordres til å søke flere verv!

Styrevervene velges under Generalforsamlingen den 26. mai kl 17. Først presenteres motivasjonsbrevene, for deretter at hver kandidat får opptil fem minutter til å holde appell. Det er også mulig å stille til verv på dagen, altså uten å ha sendt inn motivasjonsbrev på forhånd.  I etterkant av appellen har forsamlingen opptil ti minutter til å stille spørsmål. Valg av styremedlemmer skjer ved hemmelig votering, jf. vedtektene §2-4 (5). 

Send gjerne en e-post til President Victoria Karishma Hossain på president.oslo@no.elsa.org  hvis du har spørsmål om styrevervene, eller Generalforsamlingen generelt.