Søk styreverv i ELSA Oslo!

Ønsker du et styreverv i verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter? ELSA Oslo søker studenter til å ta over styret for 2021/2022.

Som styremedlem i ELSA Oslo kan du få verdifull erfaring og samtidig skape et nettverk på tvers av ELSA-gruppene i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr unike internasjonale muligheter, akademisk erfaring, networking og venner for livet!

På fakultetet i Oslo arrangerer vi blant annet prosedyrekonkurranse, forhandlingskonkurranse, manuduksjoner, studieturer, tilrettelegging av ELSAs trainee-ordning og fadderuken for de internasjonale studentene.

 

Vervene

  • President
  • Secretary General (nestleder)
  • Treasurer (økonomiansvarlig)
  • Vice President for Marketing (markedsføringsansvarlig)
  • Vice President for Academic Activities
  • Vice President for Seminar & Conferences
  • Vice President for Student Trainee Exchange Programme
  • Vice President for Social Activities

Se her for en mer detaljert beskrivelse av de ulike vervene.

 

Hvordan søke?

Send et motivasjonsbrev til secgen.oslo@no.elsa.org, der du redegjør for motivasjonen din og hvorfor du passer til vervet. Fristen for å søke er 30. mai 2021 kl. 12:00. 

Styrevervene vil velges under ELSA Oslos Generalforsamling den 15. juni. Til hvert styreverv vil ordstyrer presentere kandidater som har gjort sitt kandidatur klart gjennom et motivasjonsbrev som vedlegges i GF-pakken. Det er likevel også anledning til å stille til styrevervene under selve Generalforsamlingen uten å ha sendt inn motivasjonsbrev på forkant (“benke”). Det vil bli satt av fem minutter til hver kandidat for å holde sin appell, etterfulgt av ti minutter med spørsmål til kandidaten.