STEP IT UP – også under en pandemi

*Artikkel publisert i PACTA (Congregatio Forensis’ magasin)*

STEP står for Student Trainee Exchange Programme, og er ELSAs praktikantprogram. STEP gjør det mulig for jusstudenter å søke på traineeships over hele Europa (i tillegg til noen land utenfor), og oppleve jussen i praksis samtidig som man får kjennskap til et annet rettssystem. Vi tilbyr mange forskjellige praktikantstillinger, som bl.a. tidligere har vært ved Council of Europe i Strasbourg og Brussel, WWF i Athen, og flere advokatfirmaer og organisasjoner over hele Europa.

Marlene Istad studerer jus ved UiO og hadde høsten 2020 et digitalt traineeship for et advokatfirma i Zagreb, Kroatia. Her forteller hun om erfaringen og hvorfor hun anbefaler jusstudenter alle å søke!

 

Hvor var du trainee og hva gikk dine arbeidsoppgaver ut på?

Jeg hadde et digitalt traineeship i CMS Zagreb. Arbeidsoppgavene besto blant annet av å gjøre rettskildesøk, utarbeide diverse oversikter, og å undersøke konkrete juridiske problemstillinger. Jeg arbeidet særlig med selskapsrett, arbeidsrett og EU-rett.

Hvordan har det vært å ha et digitalt traineeship?

Det har vært veldig lærerikt! Til tross for at oppholdet var digitalt fikk jeg et godt utbytte. Mye av arbeidet måtte nødvendigvis bli mer selvstendig enn hvis jeg hadde vært fysisk til stede i firmaet, men terskelen var likevel lav for å ta kontakt når jeg trengte veiledning.

Hvorfor søkte du traineeship via ELSA?

Jeg søkte traineeship via ELSA fordi jeg ønsket internasjonal juridisk arbeidserfaring. I tillegg syntes jeg det hørtes spennende ut å få kjennskap til andre rettssystemer og arbeidsmåter, samt å øve på å praktisere juss på engelsk.

Hva lærte du under trainee-perioden og på hvilken måte har det forberedt deg til arbeidslivet?

Jeg fikk en bedre forståelse av praktisk juridisk arbeid og lærte blant annet at man kan få mye ut av å kaste seg ut på dypt vann. Jeg fikk for eksempel en oppgave om databehandling og GDPR, som jeg hadde lite kjennskap til fra før av. Det gikk imidlertid veldig fint, og jeg lærte mye nytt på kort tid. Det tror jeg vil komme godt med i arbeidslivet og gjøre meg tryggere på å arbeide innenfor ukjente fagområder.

Hvorfor burde man søke på traineeship via ELSA og har du noen tips til de som skal søke?

Et traineeship via ELSA gir en helt unik arbeidserfaring. I tillegg får man god trening i å praktisere juss på engelsk. Et tips for de som skal søke er å vise interesse for å arbeide innenfor ulike rettsområder, også de du er mindre kjent med fra før av – det kan man lære masse av!

 

6 gode grunner til å søke på STEP:

#1: Ingen karakterkrav. Kun motivasjonsbrev og CV!

#2: Åpent for alle jusstudenter, uavhengig av avdeling. Men: Desto lengre ut, desto større valgmuligheter.

#3: Språk. Mulighet til å forbedre sine språkkunnskaper og anvende andre språk i jobbhverdagen.

#4: En CV som skiller seg ut i mengden. Bli en mer særegen og attraktiv arbeidssøker i fremtiden – enten du søker jobb i eller utenfor Norge.

#5: Globalisering gjør grenseoverskridende arbeid aktuelt og viktig.

#6: Ha det gøy, slukk kunnskapstørsten og stift nye relasjoner!

PS: Ikke glem å presse deg ut av komfortsonen din (lesesalen eller hjemmekontoret) – det er absolutt verdt det!

 

 STEP – Q&A

Q: Hvor lenge varer praktikantstillingen? 

A: Alt fra to uker til seks måneder (med en maksimal grense på to år), dette er opp til arbeidsgiver. Det er også flere praktikantstillinger som pågår i sommerferien – da er det heller ikke nødvendig med pause fra studiet.

Q: Hvorfor velge praktikantstilling fremfor utveksling? 

A: Ja, takk – begge deler! Arbeidserfaring er annerledes fra et studieopphold i utlandet og gir deg muligheten til å etablere et jobbnettverk i andre land. 

Q: Kan man søke paktikantopphold selv om pandemien vedvarer?

A: Ja! Traineeshippene er en av aktivitetene ELSA har klart holde pågående selv under Covid-19. ELSA tilbyr både digitale traineeships og såkalte “negotiable traineeships”. Online traineeships kan gjennomføres fra hjemmekontor der du bor, slik Marlene Istad gjorde. Et annet alternativ er “negotiable traineeships”. Her kan du avtale selv med arbeidstaker hva du er komfortabel med når du har fått tilbud om praktikantopphold. Dette passer perfekt for deg som gjerne vil reise, men vil se an etter smittesituasjonen.

Q: Hvordan søker jeg, og er søknadsprosessen lang? 

A: Søk og finn oversikten over praktikantstillingene på step.elsa.org. Søk med CV og motivasjonsbrev – dette får du selvsagt god hjelp til av oss i ELSA Oslo. Vi er her for å hjelpe deg med å sikre drømme-praktikantstillingen! Og; søknadsprosessen er over på 1-2-3!

Inne på elsa.no/oslo → “STEP” → “Hvordan søke traineeship”, kan du finne et dokument som forklarer deg hele prosessen steg for steg og som inneholder eksempler på motivasjonsbrev.

Q: Mottar man lønn? 

A: Noen steder mottar du lønn, andre steder kompenseres lønnsbehovet gjennom at arbeidsgiver dekker mat og bolig. Det tas forbehold om at enkelte arbeidsplasser ikke har ressurser til å betale praktikanten. Dette kan du finne informasjon om ved hver enkelt praktikantstilling.

Q: Når er søknadsfristen, og når får man svar på om man har fått plassen? 

A: Søknadsportalen åpner 23. April 2021 og varer frem til 14. Mai. 2021. Du får svar om du har fått plass rundt den 21. juni 2021.

Q: Må man dra hvis man tildeles en praktikantstilling? 

A: Ja, med mindre man har en gyldig grunn (for eksempel akutt sykdom) til å ikke delta. I forbindelse med Covid-19 situasjonen har det blitt innført klausuler som også lar deg eller arbeidsgiver kansellere oppholdet dersom smittesituasjonen forhindrer gjennomførelsen av praktikantoppholdet.

Finn flere testimonials fra tidligere studenters erfaringer med STEP på nettsiden vår. Ved flere spørsmål (eller behov for mer informasjon/flere insentiver for å reise), ikke nøl med å sende en e-post til step.oslo@no.elsa.org!