Finalen i ELSA Oslos Prosedyrekonkurranse

Finalen i ELSA Oslos årlige prosedyrekonkurranse ble avholdt onsdag 28.10. Konkurransen arrangeres i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort, samt Advokatforeningen. Målet med konkurransen er å gi studenter erfaring og innsikt i prosedyre som studenter ikke får fra undervisningen ved universitetet. Konkurransens fokus er på internasjonale emner, med menneskerettigheter som tema for finalen. 

Årets dagsrelevante finaleoppgave ble skrevet av professor i rettsvitenskap Kjetil Mujezinović Larsen. I oppgaven møtes de grunnleggende menneskerettighetene bevegelsesfrihet og eiendomsrett, og hytteforbudet vedtatt av norske myndigheter i vår som et Covid-19 smitteverntiltak. 

Til å representere staten og påtalemyndigheten stilte Naomi Ruud og Uros Jeremic. De møtte forsvarersiden Ole Boye og Øystein Takle Lindholm, som prosessfullmektige for Peder Ås. Årets imponerende dommerpanel bestod av Hjort-partnere Henrik Boehlke og Christian Hjort, Schjødt-partner Thomas Horn og Høyesterettsdommer Erik Thyness. 

 

Tilbakemeldingen fra dommerne:

Dommerne uttrykte at det var grunn til å være veldig imponert over nivået på finalistene. Det ble fremvist stor kontroll over både teoretisk jus og framstillingsteknikk. Det var ikke mulig å skille deltagerne på det faglige grunnlaget – begge lag stilte her like sterkt. Det avgjørende for dommernes beslutning ble derfor den muntlige framstillingsteknikken. På hovedinnlegget var det forsvarerlaget (Ole Boye og Øystein Takle Lindholm) som kom best ut av det – deres struktur og taletempo utmerket seg. På replikk og duplikk var det på den annen side påtalelaget (Naomi Ruud og Uros Jeremic) som sto sterkest, da de hadde merket seg de viktigste poengene og presenterte disse utførlig på strak arm. 

Selv om det ble uttrykt at det var to vinnerlag i onsdagens finale, var det til slutt Ole Boye og Øystein Takle Lindholm – forsvarerlaget – som tok seieren. 

ELSA Oslo gratulerer Ole og Øystein for seieren i Oslos prosedyrekonkurranse, og takker Hjort for det fine samarbeidet!

Vinnerlaget Ole Boye og Øystein Takle Lindholm

Naomi Ruud og Uros Jeremic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst av Cerine Holmtvet Olsen