Internasjonale møter høsten 2018

Hvert semester arrangerer ELSA International ulike internasjonale møter hvor medlemmer fra medlemslandene møtes for å diskutere felles prosjekter, lære av hverandre og jobbe med å videreutvikle ELSA

Møtene man kan dra på tidlig på høstsemesteret er Key Are Meeting(KAM), Supporting Are Meeting(SAM) og International Presidents Meeting(IPM)

Dette semesteret har to representanter fra ELSA Oslo deltatt på møtene. Ida Mo Østgren deltok på SAM som ble avholdt i Thessaloniki i Hellas 29 august til 2 september. Her ble hun kjent med ELSA-offiserer innenfor områdene Financial Management (FM), Marketing (MRK) og Internal Mangement ( IM). Hun var med i workshopen FM og var veldig fornøyd med det faglige utbyttet. Hun ble også godt kjent med deltagere fra de andre landene og gleder seg over muligheter for fremtidig samarbeid.

Foto: Niko Linde, MKT ELSA Tyskland

Ingrid Solemslie, president i ELSA Oslo, deltok 22 til 26 august på IPM i Kutaisi i Georgia. Sammen med Stian Reitan, president i ELSA Norge, representerte hun Norge.

Viktige temaer i år var blant annet den økonomiske situasjon i organisasjonen, arbeid med å inngå sponsoravtaler, samt opplæring og innføring i vervet som president. Mange som deltar har aldri vært president eller styreleder tidligere og en grundig innføring i de grunnleggende arbeidsoppgavene kommer godt med i starten av styreperioden.

I tillegg til diskusjoner og deling av erfaringer er det sosiale aspektet ved å delta på slike møter også viktig. Det er en god mulighet til å stifte nye bekjentskap og utvide sitt nettverk. For å nevne noen var blant annet studenter fra Hellas, Tyskland, Polen, Aserbajdsjan, Romania og Frankrike representert under møtet. Under IPM i Georgia i høst bestod det sosiale programmet av blant annet sightseeing i grotten Prometheus, vinsmaking og en Gallaaften. Bare i løpet av drøyt fire dager blir man godt kjent med de andre deltakerne.

Begge presidentene har hatt stor glede både faglig og sosialt av møtet.

Mot slutten av semestret avholdes det Nordic Offices Meeting i Uppsala i Sverige og International Council Meeting i Opatija i Kroatia. ELSA Oslo sender styremedlemmer til begge møtene og gleder seg til videre samarbeid med lokale og nasjonale ELSA-grupper.

Stian Reitan president i ELSA Norge og Nikos Gkaroutsos President i ELSA Komotini

Ida Marie Louise Gereflod President i Elsa Uppsala, Stian Reitan president i ELSA Norge, Ingrid Solemslie President ELSA Oslo