Manuduksjon i offentlig metode

I regi av ELSA Oslo holdt Morten Walløe Tvedt v/Fridtjof Nansens Institutt manuduksjon i offentlig metode i auditorium 4 forrige onsdag. Metodelære tilspisset eksamen for studenter ved 3. og 4. semester er en uvurderlig hjelp i en ellers travel jushverdag. ELSA Oslo takker for en fin eksamensrettet oversikt og et godt samarbeid.