Det kalles med dette inn til ELSA Oslos generalforsamling våren 2017, i henhold til vedtektene § 5.

Fredag 5. mai kl 16:15 avholder ELSA Oslo generalforsamling på DN rom 340. Vi bestiller pizza, gjennomgår budsjett og regnskap, og avholder spennende valg av nytt styre. Vi håper DU vil komme og stemme og være med på å gjøre neste ELSA-år like bra som det forrige (og kanskje enda bedre?). Etterpå går vi sammen ut og mimrer om året som har gått og ser frem mot det nye. Dette er en flott sjanse til å bli mer kjent ELSA Oslo og all de fantastiske folkene som er med, så møt opp!

Det vil være valg på alle styreverv og vi håper så mange som mulig ønsker å stille til valg! Har du spørsmål rundt valget eller de ulike vervene kan du spørre styremedlemmer eller sende mail til secgen.oslo@elsa.no. Se også stillingsbeskrivelsene som blir lagt ut på facebooksiden vår.

FRISTER
Ønsker du å stille til valg kan du sende inn et kort motivasjonsbrev hvor du presenterer deg selv, hvilket verv du ønsker å stille til og hvorfor til secgen.oslo@elsa.noinnen onsdag 26. april 2017.Det er fortsatt mulig å fremsette kandidatur under Generalforsamlingen, selv om du ikke har sendt inn motivasjonsbrev.

Vedtekts- og resolusjonsforslag må sendes til secgen.oslo@elsa.no innen onsdag 26. april 2017.

Generalforsamlingspakken med dagsorden, semesterrapporter, budsjett, økonomisk tilstandsrapport, motivasjonsbrev, vedtekts- og resolusjonsforslag vil sendes ut til alle medlemmer fredag 28. april. Dersom du ikke er i vårt medlemsregister kan GF-pakken tilsendes på oppfordring. Kontakt i så fall secgen.oslo@elsa.no.

STEMMERETT
Alle medlemmer av ELSA Oslo har stemme-, tale- og forslagsrett under generalforsamlingen. Er du ikke medlem av ELSA Oslo kan dette enkelt gjøres her:http://elsa.no/oslo/meld-deg-inn-i-elsa-oslo/. Medlemskap er gratis og forutsetter bare at du er student ved det juridiske fakultet.

Generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Nøytrale stemmer regnes ikke med i opptellingen, se vedtektene § 9. Det vises ut over dette til ELSA Oslos vedtekter.

Vi håper å se så mange som mulig av dere på generalforsamlingen fredag 5. mai!