Presisering av forholdene rundt Burundi-konferansen

I lys av de siste dagers nyheter vil ELSA Oslo presisere at vi ikke har deltatt i den innholdsmessige organiseringen av konferansen om Great Lakes-området. For en tid tilbake ble vi kontaktet av IABD (International Action for Burundian Diaspora) og RFO (Rwandisk Forening i Oslo) med forespørsel om vi ønsket å delta. ELSA Oslo ba om en redegjørelse rundet det faglige innholdet, for å forsikre oss om at et eventuelt samarbeid ikke ville komme i konflikt med vår ikke-politiske status. Etter at vi mottok svar fra arrangøren om den praktiske gjennomføringen ble det besluttet å ikke innlede noe samarbeid om arrangeringen. Det Juridiske Fakultet og Universitetet i Oslo har videre ikke hatt noen del i forholdet.