I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort arrangerer ELSA Oslo prosedyrekonkurranse høsten 2016.

Konkurransen har form som en fiktiv rettssak innen EØS-rett, fast eiendoms rettsforhold og internasjonale menneskerettigheter. Den består av et kurs i prosedyre, en skriftlig innledende runde og tre muntlige runder foran et dommerpanel.

Her får deltagerne en unik mulighet til å lære seg prosedyreteknikk, utvikle seg faglig og danne nettverk.

Påmeldingsfrist er 12. september, og kurset holdes 15. september.

For mer informasjon se vår facebook-side for prosedyrekonkurransen.

Eventuelle spørsmål kan stilles til prosjektansvarlig Ingrid Solemslie på vpaa.oslo@elsa.no