Kjære alle ELSA-aktive og interesserte,
det kalles med dette inn til ELSA Oslos generalforsamling våren 2016, i henhold til vedtektene § 5.

Fredag 6. Mai kl 15:00 avholder ELSA Oslo generalforsamling på DN rom 340. Vi bestiller pizza, gjennomgår budsjett og regnskap, og avholder spennende valg av nytt styre. Vi håper DU vil komme å stemme og være med på å gjøre neste ELSA-år like bra som det forrige (og kanskje enda bedre?). Etterpå går vi sammen ut og mimrer om året som har gått og ser frem mot det nye. Dette er en flott sjanse til å blir mer kjent ELSA Oslo og all de fantastiske folkene som er med, så møt opp!

Det vil være valg av alle styreverv og vi håper så mange som mulig ønsker å stille til valg! Har du spørsmål rundt valget eller de ulike vervene kan du spørre styremedlemmer eller sende mail til gensec.oslo@elsa.no.

FRISTER
Ønsker du å stille til valg kan du sende inn et kort motivasjonsbrev hvor du presenterer deg selv, hvilket verv du ønsker å stille til og hvorfor til secgen.oslo@elsa.no innen 28. april 2016. Det er fortsatt mulig å fremsette kandidatur under Generalforsamlingen, selv om du ikke har sendt inn motivasjonsbrev.

Vedtekts- og resolusjonsforslag må sendes til secgen.oslo@elsa.no innen mandag 25. april 2016.

Generalforsamlingspakken med dagsorden, semesterrapporter, budsjett, økonomisk tilstandsrapport, motivasjonsbrev, vedtekts- og resolusjonsforslag vil være tilgjengelig på ELSA Oslos kontor senest kvelden 29. april 2016, i samsvar med vedtektene. Denne vil også sendes ut via e-post til alle registrerte medlemmer. Dersom du ikke er i vårt medlemsregister tilsendes GF-pakken på oppfordring. Kontakt: secgen.oslo@elsa.no.

STEMMERETT
Alle medlemmer av ELSA Oslo har stemme-, tale- og forslagsrett under generalforsamlingen. Er du ikke medlem av ELSA Oslo kan dette enkelt gjøres her: http://elsa.no/oslo/meld-deg-inn-i-elsa-oslo/. Medlemskap er gratis og forutsetter bare at du er student ved det juridiske fakultet. Alle andre ved det juridiske fakultet kan innvilges observatørstatus, med forslags- og talerett av generalforsamlingen, jf. vedtektene § 8.

Generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Nøytrale stemmer regnes ikke med i opptellingen, se vedtektene § 9. Det vises ut over dette til ELSA Oslos vedtekter.

Vi håper å se så mange som mulig av dere på generalforsamlingen fredag 6. mai!

Mvh
Karoline Oppen Berntsen,
Generalsekretær ELSA Oslo.