ELSA Norway for Children

Mange av ELSA Oslos medlemmer engasjerer seg i prosjektet ELSA for Children. Dette er et prosjekt hvor jusstudenter fra hele Europa skriver rapporter om barns rettslige beskyttelse mot seksuelle overgrep i sine egne land.

Den endelige rapporten vil være klar i løpet av nær fremtid, og vil publiseres her.

Les mer om prosjektet her: ELSA Norway for Children