Utlysning av stilling som Director for Den nasjonale prosedyrekonkurransen

ELSA Norge søker herved en Director, altså en ansvarlig, for Den nasjonale prosedyrekonkurransen (NPK) som finner sted i Oslo vinteren 2014.

En prosedyrekonkurranse er en fiktiv rettssak, der lag konkurrerer i prosedyreteknikk og juridisk argumentasjon foran et panel bestående av profilerte jurister. Prosedyrekonkurranser er et meget viktig akademisk tiltak på det juridiske studium, ettersom deltakerne får unik erfaring som ikke gis i det ordinære studieløpet og som de kan ta med seg videre i arbeidslivet.

Det arrangeres lokale prosedyrekonkurranser av ELSA Bergen, ELSA Tromsø og Juristforeningen i Oslo, mens den nasjonale finalen er i regi av ELSA Norge. NPK er et prestisjetungt arrangement, med høy faglig standard og mange høytstående juridiske støttespillere. Her møtes vinnerlagene fra de tre lokale finalene.

NPK ligger under ansvarsområdet til ELSA Norges undergruppe Academic Activities – hvor målet er å bygge bro mellom teori og praksis. ELSA er en non-profit organisasjon og et spennende internasjonalt nettverk som er representert i 42 land. Prosedyrekonkurranser arrangeres i mange av medlemslandene og utgjør en stor del av ELSA-prosjektene på internasjonalt nivå. Hvert år arrangeres ELSA Moot Court Competition, i samarbeid med WTO, som er en verdensomspennende prosedyrekonkurranse i handelsrett. Siden 2013 organiseres også den årlige Human Rights Moot Court Competition, sammen med Europarådet, der finalen finner sted i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

 

Stillingen innebærer:

Director for Den nasjonale prosedyrekonkurransen vil ha ansvar for for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Han eller hun vil således samarbeide tett med Vice President Academic Activities i ELSA Norge som er overordnet ansvarlig. Director for NPK jobber med akademiske og praktiske forberedelser i forkant av arrangementet samt som koordinator for en arrangementskomité under selve finalen. Mer konkret består denne oppgaven blant annet i å skaffe oppgaveskriver, dommere, medarbeidere og sponsorinntekter. Det skal ordnes transport og losji for deltagere og dommere, det er behov for premier og planlegging av bankett, samt koordinering av rigging av utstyr og klargjøring av lokalet under selve konkurransen. Director for NPK vil også, sammen med VP AA ELSA Norge, bistå de lokale gruppene i Bergen og Tromsø med veiledning for organiseringen av deres respektive lokale runder.

 

Ønskelige kvalifikasjoner

  • Evne til å holde god kontroll og oversikt
  • Evne til å fremstå som profesjonell og positiv i krevende situasjoner
  • Interesse for ELSA og organisasjonens internasjonale profil
  • Samarbeidsevner
  • Erfaring med lignende prosjektarbeid og det er en fordel å ha et forhold til fundraising

 

Hva får du?

  • God kjennskap til verdens største uavhengige juridiske studentorganisasjon
  • Verdifull ledererfaring ettersom dette er et landsdekkende arrangement med et stort antall jurister og studenter involvert
  • Mulighet til å delta på diverse nasjonale og internasjonale arrangementer samt jobbe tett opp mot landsstyret i ELSA Norge
  • Dokumentasjon på å ha ledet et av ELSA Norges største, viktigste og mest prestisjefylte arrangementer

Søknad sendes til vpaa@elsa.no innen 26. mai 2013. Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noen spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Olav Vogt Engeland

Vice President Academic Activites ELSA Norge 2013/2014

Og

Oda Linneberg Uggen

Vice President Academic Activities, ELSA Norge 2012/2013