Tag Archive for: IFP

Miljørettsuke: Intervju med Inge Lorange Backer

Inge Lorange Backer er en av stifterne av nyskapningen Norsk…

Miljørettsuke: Intervju med Hedvig Moe Øren

Miljøkriminalitet vil si at det foreligger brudd på lover som…

Miljørettsuke: Tiltalt for forurensning – risikerer 2 eller 15 års fengsel

I anledning vår miljørettsuke publiserer vi en rekke artikler,…

Miljørettsuke: Intervju med Arne Oftedal

I anledning ELSA sin temauke innenfor miljørett har vi intervjuet…

Miljørettsuke: Har domstolene siste ordet i norsk klimapolitikk?

I anledning vår miljørettsuke skal vi publisere en rekke artikler,…