Reisebrev fra ELSA Delegations

Hei! Mitt navn er Fatma Lamin. Jeg er 22 år og går tredje studieår ved det juridiske fakultet i Bergen. Under UNCITRALs 54. sesjon i Wien hadde jeg gleden av å representere ELSA sin delegasjon som delegasjonsleder.

Jeg reiste med fire andre jusstudenter fra henholdsvis Frankrike, Serbia, Bosnia og Tyskland. Vi kom godt overens og dro mye på sightseeing i byen etter de forskjellige øktene. Wien er en fantastisk by, og det var fint å ha en gruppe å sosialisere med på fritiden. Som leder av delegasjonen hadde jeg et større ansvar for det praktiske som å koordinere reiseplaner, skaffe bosted og et overordnet ansvar for de faglige forberedelsene.

UNCITRAL, som står for ’United Nations Commission on International Trade Law’, er hovedorganet i FN innen internasjonal handelsrett. Organisasjonen har etablert flere arbeidsgrupper som jobber med bestemte tema. Vår delegasjon var plassert i Working Group IV som jobber med utredninger av rettslige problemstillinger knyttet til elektronisk handel. Dette innebærer blant annet å utarbeide forslag til retningslinjer, konvensjoner og modellover som bidrar til å harmonisere regelverket på dette området.

Som delegat for ELSA hadde vi observatørstatus under møtene til arbeidsgruppen. Rollen vår var derfor begrenset til å observere forhandlingene og beslutningsprosessene uten å delta aktivt. Vi hadde i utgangspunktet en talerett, men dette forutsetter at du har klarert hva du skal si på forhånd med ELSA International. I praksis benyttes den derfor sjeldent. Likevel kjenner de fleste delegasjonene til ELSA, og vi tok ofte del i diskusjoner under pausene og lunsjen. Vår delegasjon ble blant annet godt kjent med andre NGOer, en dommer fra delegasjon i The Caribbean Court of Justice (CCJ) og professorer fra Queen Mary University.

Under denne sesjonen var arbeidsgruppen i sluttfasen for utarbeidelsen av en ny modellov om elektroniske transaksjoner (”Electronic Transferrable Records”). Målet de hadde satt var å ferdigstille et utkast som kunne legges frem for eventuell vedtakelse av kommisjonen. Arbeidsgruppen hadde jobbet med denne modelloven i flere år, vi var derfor heldige som fikk ta del i de siste forhandlingene. Selv på et avsluttende stadium ved arbeidet av loven var det mange spenninger mellom de ulike delegasjonene. Man hadde blant annet på den ene siden statsdelegasjoner som var opptatt av å ha utfyllende bestemmelser, og på den andre siden de som ønsket at bestemmelsene skulle være korte med utfyllende kommentarer i forarbeidene. Slike spenninger er naturlig når delegasjoner som representerer ulike rettstradisjoner går sammen og skal komme til enighet om et regelverk. I tillegg var det ulike sammensetninger av delegasjonene som fikk frem både faglige og kulturelle motsetninger. Der noen hadde delegasjoner utelukkende var bestående av politikere, hadde andre en blanding av professorer og forretningsprofiler med en kommersiell interesse for emnet. Det var veldig gøy å oppleve disse diskusjonene på nært holdt, og man får et godt innblikk i spenningene mellom jussen og det kommersielle liv.

Personlig har jeg en interesse for kjøpsrett og samspillet mellom jus og næringslivet. Dette var en av grunnene til at jeg søkte UNCITRAL. Det er en av de få FN-institusjonene som fokuserer spesielt på forretningsjus («commercial law»), og har vært med på å utvikle viktige regelverk i form av konvensjoner og modellover, deriblant CISG som i dag er inkorporert i den norske kjøpsloven.De representerer i tillegg et sterkt fagmiljø og har eksperter innenfor rettsområdet fra samtlige FN-nasjoner.

 

«Det var en unik opplevelse å oppleve internasjonale beslutningsprosesser i praksis»

 

Uansett hva man ender opp med å gjøre etter studiet, vil man mest sannsynlig få bruk for å skrive juss på engelsk og kommunisere med aktører på et annerledes språk. Å reise som delegat vil tvinge deg til nettopp dette. Uavhengig av om du er interessert i internasjonal juss, er dette en god mulighet jeg anbefaler å ta tak i.

 

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.