Reisebrev fra FNs kvinnediskrimineringskomité

Som ELSA-medlem fikk Bano Abdulrahman muligheten til å reise som delegat til UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Dette er en mulighet ELSA jevnlig gir til sine medlemmer, les mer om hvordan du søker her. Akkurat nå kan du søke om å få være delegat til FN, OECD eller WIPO! Søknadsfristen er 28. januar. Les mer og søk her. Under kan du lese om Banos erfaringer. 

Kjære leser.

Mitt navn er Bano Abdulrahman, jusstudent ved Universitetet i Bergen, 4 året.

Som aktiv ELSA medlem fikk jeg kjennskap til unike muligheter jusstudenter har både i Norge og internasjonalt. Foruten summer law school, prosedyrekonkurranser, utredningsprosjekter og traineeships, ble jeg kjent med ELSA Delegations.

ELSA tilbød et kveldsmøte med pizza og informasjon om Delegations, hva det består av, tilbudene for delegations, hvordan man søker og hvilke hjelp ELSA kan tilby med både motivasjonsbrev, transport og opphold.

Da jeg søkte, kunne man velge 3 organisasjoner, vedlegge motivasjonsbrev, opplyse om interesse og aktivitet ved ELSA og vipps så er søknaden sendt!

Jeg fikk plass på Kommisjonen for eliminering av all form for diskriminering mot kvinner.

Da jeg ankom Genève, møtte jeg mine ELSA-delegatkollegaer fra henholdsvis Sveits, Storbritannia og Italia. Vi fant lett tonen og avtalte en plan for det 5 dager lange oppholdet. Vi spiste lunsj og dro til møtene sammen, spiste middag og noen av oss delte hotellrom, mens andre bodde hos bekjente eller pendlet.

Kommisjonen vi deltok på vurderer ulike staters oppfølging av Konvensjonen om eliminering av all form for diskriminering mot kvinner. Oppfølgingen ved kommisjonen skyldes statenes forpliktelse til å sikre konvensjonen i egen stat. Dette skjer primært ved lovgivning, opprettelse av organer, kursing av offentlige ansatte, tilbud til borgerne, undervisning og lignende.

Tilstede i kommisjonen er FNs ekspertorgan som stiller staten spørsmål, statens representanter, NGOer som har sendt inn rapporter eller rapporterer, og Presidenten som er valgt av forsamlingen.

Under pausene fikk man anledning til å stille spørsmål til representantene. Av særlig interesse fant jeg Singapore sine representanter, som ble utfordret av ekspertene hva gjaldt diskriminering av kvinner og den islamske lovgivningen Singapore førte. Jeg fikk mulighet til å snakke med Singapores representanter om likhetene og utfordringene. Ved en annen anledning møtte jeg direktør for Høyesterett, Gunnar Bergby, som også satt i ekspertorganet.

I møte med andre fikk vi også muligheten til å fortelle om ELSA sitt arbeid og formål, en organisasjon som ikke var ukjent for europeiske representanter.

Foruten sesjonen vi deltok på, foregikk det flere sesjoner. De fleste er åpne for allmennheten. En sesjon vi deltok på var hastemøte, som gjaldt akutt hjelp til Bangladesh for håndtering av strømmen av Rohingya muslimer flyktninger. Her var også Norge representert ved UD og ambassadør. Landene ble informert om situasjonen og forespurt om hvor mye de kan bidra med økonomisk.

Hele turen var utrolig motiverende, inspirerende og en kilde til informasjon om hvilke muligheter man har internasjonalt. Jeg er stolt og takknemlig for å kunne representere ELSA. ELSA Delegations er en unik mulighet for jusstudenter å oppleve internasjonal rett i praksis. ELSA Norge var svært behjelpelig med hjelp til utforming av motivasjonsbrev og øvrig informasjon. Enhver jusstudent oppfordres til å prøve seg som delegat for ELSA, mulighetene er mange og terskelen er lav.

Mvh

Bano Abdulrahman