Juristforbundet inn som ELSA Norges samarbeidspartner

Fv. Magne Skram Hegerberg, Stian Naas Reitan, Eirik Myrnes Kadelburger, Sofie Olsen Rosvoll.

Det er med stor glede og stolthet vi presenterer vår nye samarbeidspartner – Juristforbundet. Etter flere år som sponsor i forbindelse med forhandlingskonkurransen og til deltakelse til International Negotiation Competition (INC), trer Juristforbundet nå inn som ELSA Norges overordnede og generelle samarbeidspartner. Sammen skal vi gjøre hverandre mer synlig, samt utfordre og lære av hverandre.

 

Gjennom denne samarbeidsavtalen skal vi strebe etter å utvikle nåværende og fremtidige faglige aktiviteter. Sammen skal vi være fremtidsrettet og innovative slik at fremtidens jurister, advokater og dommere innehar kompetanse som samfunnet etterspør til enhver tid.

 

Vi gleder oss allerede til høsten og ser frem til fortsettelsen med Juristforbundet som ELSA Norges samarbeidspartner.

Nedenfor kan du lese litt mer om Juristforbundet og om hvorfor nettopp du som jusstudent bør være medlem.

Om Juristforbundet

Juristforbundet er en stor og viktig organisasjon for mer enn 19000 jurister, advokater og ikke minst studenter. Som interesse- og arbeidstakerorganisasjon er Juristforbundet en sentral aktør for alle med jusutdanning, enten en jobber i privat eller offentlig sektor.

 

”Juristforbundet arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Juristforbundet er med i hovedsammenslutningen Akademikerne.”

Juristforbundet – student

Juristforbundet – student er en egen seksjon i Juristforbundet med over 2700 studentmedlemmer. Seksjonen jobber med å gjøre studiehverdagen for landets jusstudenter bedre, og støtter deg gjennom studietiden og videre gjennom karrieren.

For bare 300 kr i året får du som student de samme fordelene som ordinære medlemmer. Som medlem får du blant annet mulighet til å delta på ulike kurs og arrangementer, mulighet for gjennomgang av arbeidsavtaler med Juristforbundet sitt advokatkontor, samt gode tilbud innen bank og forsikring. Du finner en oversikt over medlemsfordelene her

 

Bli medlem og få tilgang til medlemsfordeler og rabattavtaler – innmeldingen kan du foreta her.

Fv. Eirik Myrnes Kadelburger, Sofie Olsen Rosvoll, Stian Naas Reitan.