ELSA-dagen 2013

”All different, all together”, er slagordet som ELSA International har valgt for ELSA-dagen, som vil bli avholdt 20 mars 2013. Dette er ingen tilfeldighet ettersom det for første gang i historien ELSA-nettverket,  41 land og 226 lokalgrupper, vil arbeide sammen for ett felles prosjekt. Over hele Europa vil det bli arrangert aktiviteter med den samme visjonen ” A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity” og menneskerettigheter. 

ELSA-dagen brukes også til å markere slutten på prosjektet ELSA for Children International, i samarbeid med Europarådet, og resultatet vil bli presentert på en internasjonale konferanse som skal avholdes i Brussel. ELSA Oslo har vært en av mange ELSA-grupper som har bidratt til dette prosjektet.

Følg med på din lokalgruppe hvilke arrangementer som planlegges.

Trykk her for mer informasjon om ELSA Day  og lik gjerne facebooksiden til arrangementet.