ELSA Law Review – bli publisert i et internasjonalt, juridisk tidssrift

Høsten 2014 slippes ELSA Law Review. Tidsskriftet gjøres…