Resultatet fra konferansen om hatefulle ytringer på nett

I desember arrangerte ELSA Norge internajonal konferanse…

Artikkel om prosedyrekonkurransen i Stud.Jur

17. januar arrangerte ELSA nasjonal prosedyrekonkurranse…