Vil du være delegat for ELSA?

ELSA har observatørstatus hos en rekke internasjonale organisasjoner,…