Amalie Anda Vangen (1. studieår) – delegat til FNs komite mot rasediskriminering

«Jeg var så heldig å få være delegat på mitt første studieår på jussen, og det var spennende å få observere så dyktige fagfolk og jurister i diskusjoner om slike komplekse tema. Opplevelsene gav meg generelt en endre større respekt for alt arbeidet og dedikasjonen som ligger bak internasjonal rett og samarbeid. Og det var, ikke minst, veldig kjekt å oppleve det hele sammen med fire andre jusstudenter fra andre europeiske land.»
– Amalie Anda Vangen (1. studieår) – delegat til FNs komite mot rasediskriminering

I tillegg til å tilrettelegge for traineeships i utlandet, ønsker vi i ELSA Bergen gjennom Go International-prosjektet vårt å gi alle medlemmer muligheten til å reise som delegat på konferanser i FN og andre internasjonale organisasjoner, samt å kunne dra på ELSA Law Schools.

 

Delegations
ELSA Delegations er muligheten for studenter til representere ELSA på konferanser i organisasjoner som FN, WTO, Europarådet, WIPO, CICC, og OECD, for å nevne noen.  Som delegat reiser du normalt med fire andre ELSA-medlemmer fra Europa, og sammen representerer dere ELSA på konferansen. ELSA åpner for flere delegatsøknader i løpet av året på delegations.elsa.org, og for å søke er det ingen karakterkrav. Vi hjelper deg også gjerne med søknaden!

Å være delegat passer perfekt på deg som ønsker å komme tett inn på internasjonal storpolitikk, og som har lyst til å se hvordan internasjonal rett foregår i praksis. Som delegat har du observatørstilling, som vil si at du får muligheten til å observere hvordan diplomater, politikere og jurister jobber. En virkelig unik opplevelse med sterke inntrykk!

I 2018 dro bergensstudent Helena Baugstø på to ulike delegations. Les mer om hennes opplevelser fra FNs barnekomité HER.

ELSA Bergen har også sitt eget Delegations fond på 10 000 kroner. Fondets formål er å bidra til at flere medlemmer fra ELSA Bergen får muligheten til å delta på ELSA Delegations. Fondet fordeles slik at alle studentene som drar får minimum 1 000 kroner i støtte. Resterende beløp i fondet vil fordeles forholdsmessig på slutten av skoleåret, men vil kun bidra til å dekke transport og losji. For å få penger fra fondet må man dokumentere sine utgifter og skrive et reisebrev til bruk av videre promotering av Go International.

Celine Skjensvold Bellamy (4. studieår, Bergen) – Winter Law School om sportsrett, ELSA Innsbruck.

«Da jeg satt meg på flyet til Innsbruck var jeg spent på hva jeg hadde utsatt meg selv for. Det jeg ikke visste var at jeg skulle oppleve en av de morsomste ukene i mitt liv!»
– Celine Skjensvold Bellamy (4. studieår, Bergen) – Winter Law School om sportsrett, ELSA Innsbruck.

ELSA Law Schools
ELSA gir ingen reisestøtte til de som deltar på ELSA Law Schools, men det er en fastsatt pris på 350€ for 7 dager. Dette er inkludert opphold, mat og faglig og sosialt opplegg. I tillegg kan man velge å betale for å delta på arrangementer som galla. Flybilletter er det eneste du må organisere selv.

ELSA Law Schools arrangeres sommer og vinter og varer normalt mellom 7 og 14 dager. Å delta på en Law School er en fantastisk mulighet til å bli kjent med studenter fra hele verden, og du får også muligheten til å lære mer om juridiske temaer som interesserer deg. HER kan du lese om hvordan Celine Skjensvold Bellamy opplevde det å reise på ELSA Winter Law School i Innsbruck i 2019.

ELSA gir ingen reisestøtte til de som deltar på ELSA Law Schools, men det er en fastsatt pris på 350€ for 7 dager. Dette er inkludert opphold, mat og faglig og sosialt opplegg. I tillegg kan man velge å betale for å delta på arrangementer som galla. Flybilletter er det eneste du må organisere selv.

 

Søknad
For mer informasjon, beskrivelse av søknadsprosessen og tips til motivasjonsbrev for Law Schools, delegations og STEP kan du laste ned Go International-informasjonspakken HER.

Som student på Det Juridiske Fakultetet ved Universitetet i Bergen er du automatisk medlem av ELSA. Lykke til med søknaden!

 

 

English below —————————————————————-

In addition to organising traineeships in Europe, we at ELSA Bergen aim to give all our members the opportunity to attend fascinating conferences as a delegate or participate in ELSA Law Schools through our Go International project.

 

Delegations
ELSA Delegations is an unique opportunity for students to attend conferences in organizations such as the UN, WTO, The Council of Europe, WIPO, CICC or the OECD, to name a few. As a delegate for ELSA you will usually travel with four other European ELSA members, and together you will be ELSAs representatives. To apply for ELSA delegations you need to fill out the application form at delegations.elsa.org. There are no grade requirements to apply. Application for delegations opens multiple times throughout the year. We are also very happy to help with your application if you have any questions.

Being a delegate is perfect for those who want to get a closer look at international politics, and who want to gain first hand experience of international decision making. As you travel as an observer, you will also have the opportunity to see how diplomats, politicians and lawyers work. A truly unique experience!

In 2018, Bergen student Helena Baugstø went on two different ELSA Delegations. Read about her experiences from the UN Committee on the Rights of the Child.

ELSA Bergen also has its own Delegations Fund with 10 000 NOK. The purpose of this fund is to help more ELSA Bergen members participate in ELSA Delegations. The fund will be distributed fairly between all attending students, with each student receiving a minimum of 1000 NOK. The remaining amount will be proportionally distributed at the end of the school year, to cover transport and accommodation. To get money from the Go International fund you need to document your expenses and you will also have to write a letter about your experience as a delegate, which we will use to promote Go International.

 

ELSA Law Schools
ELSA Law Schools offer trips to various law faculties throughout Europe. These trips will be published twice a year on lawschools.elsa.org. To apply you will only need to fill out the application form and attach a motivational letter. We will be happy to help if you have any further questions.

ELSA Law Schools are held twice a year, both in the summer and in the winter. The Law Schools normally last between 7 and 14 days, and include a variety of academic and social activities. Attending an ELSA Law School is a great opportunity to meet students from all over the world, and you will also get the opportunity to learn about topics that you are especially interested in. HERE you can read about Celine Skjensvold Bellamy’s experience attending the ELSA Winter Law School in Innsbruck in 2019.

Unfortunately, ELSA does not offer support funds for students attending ELSA LAw Schools. However, there is a fixed price og 350€ for 7 days. This amount includes accommodation, food and academic and social activities. You can also choose to attend a ball, however this cost is not included. The only thing you need to organise yourself is your plane tickets.

 

Application
For more information about ELSA Delegations, Law Schools and our STEP programme, you can download the Go International information package HERE. You will also find a more detailed description of the application process, as well as tips for motivational letters.

As a student at the Faculty of Law at the University of Bergen , you are automatically a member of ELSA. If you are an exchange student, you can sign up for free on the ELSA website. Good luck!