ELSA Bergen søker director for ALD-dagene!

Som director trer du inn som nestleder i ALD-styret og du skal være bindeleddet mellom ELSA Bergen og ALD-styret gjennom perioden. Som nestleder har man det overordnede ansvaret for kontakten med aktørene, og selv funksjon som en bedriftskontakt. Nestleder er også leders høyre hånd og tar del i mye av det organisatoriske arbeidet rundt arrangementet.

Les mer om ALD-dagene her og her.

Om du inntrer som director for ALD starter du arbeidet med ALD-dagene i februar og du blir sittende som nestleder til og med våren 2021. Nestlederen for ALD-dagene må videre velges inn som offisielt styremedlem i ELSA Bergen på vårens generalforsamling. Som styremedlem i ELSA skal du delta på styremøter og nasjonale møter, og du får unike muligheter gjennom deltakelse på internasjonale møter og konferanser.

Dette er en mulighet til å bli kjent med to organisasjoner på fakultetet, og arbeide med det største arrangementet på fakultetet. Du vil gjennom arbeidet få dyrebar erfaring fra organisasjon- og lederverv.

Om dette er av interesse kan du skrive en søknad eller eventuelle spørsmål til secgen.bergen@elsa.no. Frist for søknad 24. januar kl. 12:00.

Vi håper å høre fra deg!