Påmelding til ELSA Tromsøs Regionale Prosedyrekonkurranse

Påmelding til ELSA Tromsøs Regionale Prosedyrekonkurranse åpner 11. september kl. 12:00, påmeldingsfristen er 18. september kl. 12.00.

Konkurransen går ut på at åtte lag får muligheten til å delta i en fiktiv rettssak hvor deltakerne utfordres i å løse faglig relevante problemstillinger foran et dommerpanel bestående av kyndige jurister. Hvert lag består av 1-3 studenter som får tildelt en veileder som bistår laget gjennom konkurransens løp.

I år reserveres det plass til ett lag fra hver avdeling. Ellers gjelder ”første mann til mølla”-prinsippet. Dersom en avdeling ikke blir representert skal det suppleres – med det første laget på ventelisten når påmeldingsfristen er utløpt. Det er derfor viktig at det fylles ut hvilken avdeling hver deltaker går på.

Påmelding til ELSA Tromsøs Regionale Prosedyrekonkurranse
Fornavn, Etternavn på kontaktperson
Fornavn, Etternavn.
Fornavn, Etternavn.
E-post til kontaktperson
Telefonnummer til kontaktperson
Sending