S&C er et av ELSAs tre nøkkelområder, og omhandler konferanser, seminar, forelesninger, manduksjoner, delegasjoner og studieturene i regi av ELSA Tromsø.

S&C gir flere tilbud til studentene slik at de blant annet kan få med seg forelesninger med spennende tema, muligheten til å dra på studieturer til ulike destinasjoner, og deltakelse på andre arrangementer. Studentene har og mulighet til å delta på «law schools» samt «delegations» i løpet av året der alle studentene ved det juridiske fakultetet kan søke om å være med.

Målet er å holde tre forelesninger hvert semester, samt å arrangere Juridisk fagbad i samarbeid med Juridisk fakultet.
Juridisk fagbad er et nytt konsept som har til formål å utvikle en mindre formell faglig arena, men som likevel kaster lys over viktige sider ved jussen i Norge. Bademester Jussi Erik Pedersen vil fagbade en juridisk-relevant person med samtale om løsere og fastere juridiske temaer. Dette har kun vært arrangert en gang før, og i vinter vil det bli arrangert for andre gang.

S&C arrangerer to lokale studieturer. Tidligere har ELSA Tromsø blant annet vært i Sveits, Island, USA, Shanghai og Nederland. I tillegg har vi et samarbeid med ELSA Norge om fellestur til Brüssel/Luxembourg som arrangeres årlig, hvor studenter fra både Tromsø, Oslo og Bergen jar mulighet til å søke.

ELSA International tilbyr studentene å delta på «Law schools». Studentene reiser til et annet land for å få et kurs innen et emne som landet selv velger. Kursene varighet er på ca. én uke. Det er både «Summer Law schools» og «Winter Law schools». Som deltager av «law schools» får man oppleve andre land samt ekstra kunnskap innen enkelte juridiske temaer. Oversikten over «law schools» legges ut på ELSA sin internasjonale nettside.

«Delegations» er et tilbud som ELSA International sender ut, der studentene kan søke om å få være delegat (en representant for ELSA) på store internasjonale konferanser. Informasjon om søknaden og søknadsfrist legges ut fortløpende. Som delegat får man relevant internasjonal erfaring og muligheten til å møte mennesker fra andre land som studerer juss.

S&C i samarbeid med STEP promoterer Go International, et nytt konsept med formål å hjelpe studenter til å søke på blant annet «Law schools» og «Delegations».

Dersom du har spørsmål angående S&C er det bare å ta kontakt.

Sondre Lie

Vice President for Seminars & Conferences

Arkiv: Studietur til New York Januar 2016, her på besøk hos New York Supreme Court.