Akademiske Aktiviteter (AA) er et av ELSA Tromsø sine tre nøkkelområder. Vi jobber med å gi studentene en tilnærming til hvordan juss fungerer i praksis. I løpet av studieåret arrangerer vi ulike aktiviteter som studentene kan delta på. Aktive medlemmer på fakultetet hjelper til med å organisere og gjennomføre disse aktivitetene.

Hvert år arrangerer vi Prosedyrekonkurransen, Arbeidslivsdagene og Forhandlingskonkurransen.

Prosedyrekonkurransen: ELSA Tromsø har en lang tradisjon med å arrangere den prestisjetunge regionale prosedyrekonkurransen.

Konkurransen arrangeres hvert høstsemester. Her får åtte lag muligheten til å delta i en fiktiv rettssak hvor de utfordres i å løse faglig relevante problemstillinger foran et dommerpanel bestående av kyndige jurister. Hvert lag består av 1-3 studenter som får tildelt en veileder som bistår laget gjennom konkurransens løp. Konkurransen gir deltakerne en unik mulighet til å utvikle seg faglig.

Vinnerne av den regionale prosedyrekonkurransen får kr. 15 000,- kr og representerer Det Juridiske Fakultet ved UiT i den nasjonale finalen mot vinnerlagene fra Bergen og Oslo.

Arbeidslivsdagene: Tidlig på vårsemesteret inviterer ELSA Tromsø private og offentlig aktører til arbeidslivsdagene (ALD) på universitetet. I løpet av disse dagene får studentene på fakultetet en unik mulighet til å få kjennskap til arbeidsmulighetene etter endt studie. Det avholdes også bedriftspresentasjoner som gir et overordnet innblikk i de forskjellige aktørenes virksomhet. Videre er det mulighet for å skaffe seg ettertraktede praktikantstillinger gjennom arrangementets CV- og intervjuordning. På kvelden er tradisjonen at studentene og aktørene samles til «minglefest».

 

Alt i alt har arbeidslivdagene som formål å gi deg som student tilstrekkelig med veiledning slik at dagene kan fungere som et springbrett til arbeidslivet.

 

Forhandlingskonkurransen: Kort tid etter ALD sparker vi i gang ELSA Tromsø sin Forhandlingskonkurranse. Forhandlingskonkurransen ble for første gang arrangert ved det juridiske fakultet i Tromsø våren 2015.

Kun et fåtall juridiske tvister ender i retten. Det betyr at forhandlinger er en dominerende del av hverdagen som jurist eller advokat. Til tross for dette får forhandlingsteknikk langt mindre oppmerksomhet i løpet av studiet enn prosedyreteknikk gjør. Dermed er forhandlingskonkurransen en unik mulighet til å tilegne seg høyst relevant erfaring.

Gjennom konkurransen ønsker vi å legge til rette for at studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø skal tilegne seg praktisk erfaring og utvikle kompetanse innen forhandlingsteknikk.

Vinnerlagene fra Tromsø, Bergen og Oslo møtes til ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF).

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, eller har lyst til å engasjere deg i undergruppen AA!

Harald Seljåsen Miller

Vice President for Academic Activities