Innkalling til Generalforsamlingen våren 2022

ELSA Tromsø innkaller til vårens generalforsamling. Den finner sted 5. april, klokken 16:15 på Zoom. Zoom-lenken publiseres på Facebook i forkant. Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3. Innkallingen følger i tråd med vedtektenes § 2-4.

Å møte på Generalforsamlingen er en flott mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre fantastiske medlemmer og de ulike aktivitetene vi tilbyr!

Under Generalforsamlingen skal vi gjennomgå styremedlemmenes semesterrapporter, og godkjenne budsjett og regnskap. Under vårens Generalforsamling skal vi dessuten velge vervholdere for neste styreperiode! Som medlemmer av ELSA Tromsø, kan alle jusstudenter ved UIT votere under valget.

Medlemmer av ELSA Tromsø har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5.

Har du forslag til noe vi skal diskutere, kan det sendes til gensec.tromso@no.elsa.org. Er du interessert i verv i ELSA Tromsø, kan du sende inn et kort motivasjonsbrev som vi vil gjennomgå under Generalforsamlingen. Dette må gjøres før 28. mars kl. 16:00, for at vi kan inkludere det i sakslisten. Det er også mulig å stille til verv uten å sende motivasjonsbrev. Det forventes at mulige vervholdere holder en kort appell før voteringen.

Dagsorden skal publiseres én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4.

Har du andre spørsmål om generalforsamlingen, kan de sendes til gensec.tromso@no.elsa.org.

Her er GF-pakken! (oppdatert 29. mars 2022, kl.13:00)

Med vennlig hilsen,

Styret i ELSA Tromsø 2021/2022