Generalforsamlingen høsten 2021.

ELSA Tromsø innkaller til høstens generalforsamling. Den finner sted klokken 16:15 i auditorium 3. Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3. Innkallelsen følger i tråd med vedtektenes § 2-4.

 

Å møte på generalforsamlingen er en flott mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre fantastiske medlemmer og de ulike aktivitetene vi tilbyr!

 

Under generalforsamlingen skal vi gjennomgå styremedlemmenes semesterrapporter. Budsjett og regnskap skal godkjennes. Vi vil også behandle vedtektsendringer og motivasjonsbrevene til styremedlemmene som ikke ble valgt inn under vårens generalforsamling. Underveis vil det bli lett servering.

 

Medlemmer av ELSA Tromsø har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5. Som jusstudent ved UIT er du automatisk medlem av ELSA Tromsø.

Har du forslag til noe vi skal diskutere, kan det sendes til gensec.tromso@no.elsa.org. Dette må gjøres før 8. november kl. 16:00, for at vi kan inkludere det i sakslisten. På generalforsamlingen kan det kun fattes bindende vedtak i saker som foreligger på sakslisten.

 

Dagsorden skal publiseres én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4.

 

Har du andre spørsmål om generalforsamlingen de sendes til gensec.tromso@no.elsa.org.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i ELSA Tromsø 2021/2022

 

Oppdatert 9. november 2021: Her er GF-pakken Høsten 2021

Dagsorden følger med GF-pakken.