Intervju med Trond Walmsnæss Wehn, tidligere vinner av regional Prosedyrekonkurranse

Trond Walmsnæss Wehn, Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Deltaker i ELSA nasjonale prosedyrekonkurranse i 2007.

Hvor jobber du nå og hva holder du på med?

Jeg jobber med personskaderett, hovedsakelig med spørsmål om erstatningsutmåling etter ulykker, vold, feiloperasjoner mv. Det innebærer at man til enhver tid håndterer mange saker og at man jevnlig går i retten.

På hvilken måte føler du at prosedyrekonkurransen hjalp deg videre på studiet?

Prosedyrekonkurransen ga meg trening i å finne de gode juridiske argumentene i et faktum, og den lærte å meg å presentere argumentene på en muntlig og god måte. Særlig lærte jeg betydningen av en god disposisjon og stikkord i manus. Det var flott å få tett oppfølgning fra en erfaren advokat i et stort firma som tok seg tid til å høre våre prøveprosedyrer igjen og igjen. Min faglig sett morsomste måned på jussen! Og den åpnet for praksisopphold senere, som igjen åpnet nye dører.

Anbefaler du studentene å melde seg på ELSAs prosedyrekonkurranse?

Ja.