Generalforsamling høst 2016

Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7.
Generalforsamlingen avholdes onsdag 16. november kl. 12.30 i AUD 3.

GF-pakken med sakspapirer kan du lese her.

Styret skal blant annet informere generalforsamlingen om hva de har gjort hittil i perioden, regnskap for 2015/2016 skal godkjennes og budsjett for 2016/2017 skal revideres. Det vil bli servert kaffe og boller.

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på Generalforsamlingen, jf. vedtektens § 9.

Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Henvendelser rettes til secgen.tromso@elsa.no.

Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2016/2017.