Seminar i Legal English

ELSA Tromsø inviterer for første gang til Legal-English Seminar den 15. november.
Seminaret vil gå over hele dagen.

Det vil bli lagt opp til at det skal jobbes med to sentrale temaer.
– Writing modern legal english
– Drafting contracts in modern legal english.

Legal English etterspørres mer og mer i det juridiske arbeidsmarkedet, og er et stort pluss som jobbsøker.
ELSA Tromsø ønsker å øke kunnskapen om Legal English blant studentene i Tromsø, og arragerer seminaret.

Det vil være en liten egenandel på 100,- kroner for seminaret.
Deltakerne vil motta bekreftelse for gjennomført seminar!

Påmelding starter mandag 4. november klokken 12.00, og gjøres til vpsc.tromso@elsa.no.
Det er kun 25 plasser på seminaret!
Første mann til mølla!»

DSCN0806