Hovedsponsor for ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse

11065742_10153653948066494_861633130_o

Advokatfirmaet Arntzen de Besche er et forretningsadvokatfirma med røtter tilbake til 1870. Som ett av landets eldste advokatfirmaer har de fulgt retts- og samfunnsutviklingen i Norge i over 140 år, og dekker i dag hele det forretningsjuridiske området. Arntzen de Besche har over 135 advokater, inkludert 16 med Møterett for Høyesterett.

Les mer om Arntzen de Besche på www.adeb.no


Hovedsponsor for deltakelse i the International Negotiation Competition

Juristforbundet-logo-colour-vert-01 (2)

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. De har mer enn 20 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. De synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Forbundet gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Les mer om Juristforbundet på www.juristforbundet.no


Samarbeidspartner for ELSAs Nasjonale Prosedyrekonkurranse

Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Deres mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement.

Foreningen har fire satsningsområder:

    1. Sikre advokater gode rammevilkår
  • Fremme rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper
  • Utvikle regler for god advokatskikk og drive advokatenes disiplinærordning
  • Gi medlemsservice i form av rådgivning og medlemstilbud

Les mer om Advokatforeningen på www.advokatforeningen.no


Sponsor

Norli

Norli er Norges største bokhandlerselskap med over 70 bokhandler over hele landet. De har et stort utvalg juridisk litteratur for alle avdelinger.

Les mer om Norli på www.norli.no