Personlig medlemskap i ELSA Norge
Vi tilbyr personlig medlemskap i ELSA Norge for:
  • Ferdig utdannede jurister, kun tilgjengelig inntil 18 måneder etter endt mastergrad i rettsvitenskap. Slikt medlemskap opphører automatisk ved utløp av denne perioden.
  • Studenter ved institusjoner som tilbyr treårig juridisk utdannelse.

Det personlige medlemsskapet koster 200,- for hele perioden og betales til ELSA Norge. Betalingsinformasjon blir tilsendt etter registrering. Personlig medlemsskap gir kun adgang til å søke på STEP- traineestillinger, ELSA Delegations og ELSA Law Schools.

Personlig medlemskap ELSA Norge
Tar du mastergrad i rettsvitenskap ved UiO, UiB eller UiT må du melde deg inn i din lokale ELSA-gruppe. Ved UiB og UiT er du automatisk medlem.
Sending